AKGRT

ALIŞ 8.18
SATIŞ 8.19
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.21 (-2.5%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 29532285
Günlük Hacim (TL) 242248926.18
Gün İçi En Düşük 8.05
Gün İçi En Yüksek 8.58
Açılış Fiyatı 8.47
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 8.39
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 8.18
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 7.53
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 5.25
Haftalık En Düşük 7.63
Haftalık En Yüksek 8.58
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 7.41
Aylık En Yüksek 8.77
Aylık Değişim 0.65 (8.63%)
Yıllık En Düşük 5.27
Yıllık En Yüksek 8.77
Yıllık Değişim 2.93 (55.81%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu AKGRT
Şirket Ünvanı AKSİGORTA A.Ş.
Faaliyet Alanı Sigortacılık
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, 1Blok No:8A, İç Kapı No:2 34771 Ümraniye - İSTANBUL
Telefon 0 216 280 88 88
Faks 0 216 280 88 00
Site www.aksigorta.com.tr
Çalışan Sayısı 771
Sermaye 1612000000.00
Kuruluş Tarihi 15/12/2004
İlk İşlem Tarihi 23.11.1994
Halka Arz Tarihi 23.11.1994
CEO Uğur Gülen
Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Dinçer
MUSTAFA FIRAT KURUCA
Uğur Gülen
EMMANUEL VAN GRIMBERGEN
HÜSEYİN GÜRER
HATİCE BURCU CİVELEK YÜCE
BEN KAREL E. COUMANS
SİTARE SEZGİN
FATMA DİLEK YARDIM
KAROLIEN GIELEN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 580.320.000 TL 36%
DİĞER 451.360.000 TL 28%
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 580.320.000 TL 36%
TOPLAM 1.612.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
MediSA Sigorta A.Ş. 100.000.000 TL 20%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 4.47%
SON ÖDEME 0.34
SON TEMETTÜ TARİHİ 06 Eyl 2021
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 23.804.864.361
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.034.976.864
Kasa 0
Alınan Çekler 0
Bankalar 3.791.609.067
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 3.243.367.797
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 6.858.249.919
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.955.104.614
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 697.760.868
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.203.384.362
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.000.075
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 7.862.699.163
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 7.886.841.183
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -42.745.615
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 661.808.574
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -643.204.979
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 17.384
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 17.384
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 28.173.639
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 1.370.112
Diğer Çeşitli Alacaklar 26.803.527
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 2.015.057.907
Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.952.889.013
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 62.168.894
DİĞER CARİ VARLIKLAR 5.689.485
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5.453.391
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 86.850
Personele Verilen Avanslar 149.244
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 0
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 119.671.066
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 5.329
Makine Ve Teçhizatlar 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 72.080.898
Motorlu Taşıtlar 8.886.833
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 57.741.762
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 102.995.104
Birikmiş Amortismanlar (-) -122.038.860
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 451.103.327
Haklar 458.056.062
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -254.440.661
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 247.487.926
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 414.090
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 414.090
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 538.225.916
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 538.225.916
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.109.414.399
TOPLAM VARLIKLAR 24.914.278.760
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 29.857.793
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.160.810
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -10.303.017
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 7.200.105.595
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 7.200.105.595
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 865.491
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 865.491
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 616.421.500
Alınan Depozito ve Teminatlar 54.961.733
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 182.739.638
Diğer Çeşitli Borçlar 378.720.129
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 10.993.408.365
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 6.353.206.140
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 578.160.179
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 4.062.028.043
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 14.003
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 394.872.028
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 360.123.380
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.103.779
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 5.512
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 30.639.357
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 0
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 364.422.272
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 364.422.272
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1.618.982.436
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 1.618.982.436
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 21.218.935.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 28.024.798
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.721.990
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -11.697.192
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 114.996.863
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 2.260.089
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 112.736.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 20.585.458
Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.585.458
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 163.607.119
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 1.612.000.000
(Nominal) Sermaye 1.612.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 3.463.617
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.463.617
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 493.729.210
Yasal Yedekler 111.936.210
Statü Yedekleri 62
Olağanüstü Yedekler 200.091.508
Özel Fonlar (Yedekler) -13.108.355
Finansal Varlıkların Değerlemesi 194.809.785
Diğer Kar Yedekleri 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1.349.091.523
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -161.910.257
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 235.362.068
Dönem Net Karı 235.362.068
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 3.531.736.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 24.914.278.760
GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 3.391.269.908
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.460.191.774
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.114.963.177
Brüt Yazılan Primler (+) 9.551.135.613
Reasüröre Devredilen Primler (-) -6.314.196.169
SGK ya Aktarılan Primler (-) -121.976.267
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -597.417.424
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -2.207.029.998
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.604.938.965
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 4.673.609
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -57.353.979
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -310.594.148
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 253.240.169
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 908.167.383
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 28.145.366
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 28.145.366
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) -5.234.615
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -3.153.293.099
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2.135.548.433
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1.693.247.036
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -3.996.168.943
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2.302.921.907
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -442.301.397
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -2.178.109.753
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1.735.808.356
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -708
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -9.540
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 8.832
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -27.438.032
Faaliyet Giderleri (-) -820.517.024
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) -169.788.902
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -169.788.902
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 49.081
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 49.081
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -299.081
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -62.950
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -62.950
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -62.950
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -236.131
Matematik Karşılıklar (-) -236.131
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -212.518
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -23.613
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 237.976.809
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -250.000
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 237.726.809
YATIRIM GELİRLERİ 1.586.302.794
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 80.005.493
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 18.377.601
Finansal Yatırımların Değerlemesi 612.804.773
Kambiyo Karları 875.114.927
İştiraklerden Gelirler 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -1.629.713.786
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -20.207.112
Yatırımlar Değer Azalışları (-) -49.081
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -3.362.583
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -908.167.383
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -664.473.209
Amortisman Giderleri (-) -33.454.418
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 71.685.608
Karşılıklar Hesabı (+/-) -35.965.644
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 16.529.505
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 88.257.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 15.995.652
Diğer Gider ve Zararlar (-) -13.131.319
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 235.362.068
Dönem Karı ve Zararı 266.001.425
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -30.639.357
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 235.362.068
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0