Kullanım Koşulları

Yürürlük Tarihi 10 Haziran 2024

Güncelleme Tarihi 1 Temmuz 2024

Web sitelerimiz, yazılımlarımız, mobil uygulamalarımız, içeriklerimiz, ve/veya diğer ürünlerimiz ve tüm çevrimiçi (online) hizmetlerimize ilişkin (burada yer alan tüm İçerikler dahil olmak üzere "CNBC-e Hizmetleri” için oluşturulmuş olan Hizmet Şartları'na ("Hizmet Şartları") CNBC-e kanalının Türkiye’deki yayın haklarına sahip İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş. ve bağlı şirketleri "CNBC-e," "biz," tarafından kullanıcılılarımızın dikkatine sunulmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları CNBC-e Hizmetleri’ni nasıl kullanabileceğiniz ve Kullanıcı ile CNBC-e’nin birbirine sorumluluk kapsamlarını, Kullanıcı ile CNBC-e arasındaki anlaşmayı ve ilgili tüm kullanım koşullarını belirlemekte ve Kullanıcıların yasal haklarıyla ilgili önemli bilgiler içermektedir.

CNBC-e HİZMETLERİNİ KULLANARAK, İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZI KABUL ETMİŞ VE BUNLARA BAĞLI KALMAYI VE UYMAYI TAAHHÜT ETMİŞ OLDUĞUNUZU BİLGİLERİNİZE SUNARIZ. CNBC-e Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikalarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Genel

1.1. Kullanım Koşullarının Kabul Edilmesi

Kullanıcı olarak CNBC-e Hizmetleri’ne ancak işbu Kullanım Koşullarına uygun olarak erişebilirsiniz. CNBC-e Hizmetleri’nden herhangi birine erişiminiz ve/veya kullanımınızla bağlantılı olarak işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve tabi olmayı kabul ettiğinizi beyan edersiniz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, CNBC-e Hizmetlerine erişemez ve/veya bunları herhangi bir amaçla kullanamazsınız. CNBC-e Hizmetleri’ni kullanarak, Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacağınızı bilgilerinize sunarız.

1.2. Uygunluk

CNBC-e Hizmetleri, 18 yaşında veya daha büyük olan, Türkiye’de ikamet eden veya yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde CNBC-e Hizmetlerini Türkiye yasalarına ve işbu Kullanım Şartlarına uygun olarak kullanmayı kabul eden Türkiye dışındaki kullanıcılar içindir.

CNBC-e Hizmetleri’ne erişerek ve/veya bunları kullanarak, (i) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, OFAC’ın (Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury), Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ın kara para aklama, ihracat kontrolleri, ambargo her hâlükârda uyum yasalarına uygun hareket ettiğinizi, bahse konu ambargolara tabi bir bölgede bulunmadığınızı ve gerçek/ tüzel kişi olmadığınızı ve (ii) CNBC-e Hizmetlerine erişiminizin ve bunları kullanımınızın yaptırımlar, ihracat kontrolü ve ekonomik yaptırım gerekliliklerine uygun olacağını beyan ve garanti edersiniz.

1.3. Değişiklikler

CNBC-e HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZ VEYA BU HİZMETLERİ KULLANDIĞINIZ MÜDDETÇE İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI VE KULLANIM KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE TABİ OLDUĞUNUZ VE KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İşbu Kullanım Koşulları, münhasıran CNBC-e‘nin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir, güncellenebilir ve yeniden düzenlenebilir ve tüm değişiklikler, yayınlanmasını takiben derhal geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşullarında değişiklik yapılmasını takiben 15 (onbeş) gün içinde CNBc-e Hizmetleri’ni kullanmaya son vermeyi tercih edebilirsiniz. Ancak değişiklik, güncelleme ve/veya yeniden yayınlamadan 15 (onbeş) gün sonra CNBC-e Hizmetlerine erişmeye veya bunları kullanmaya devam etmeniz, bu Kullanım Koşullarını değiştirilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Kullanım şartları bakımından makul sürelerde bu tür değişikliklerin gerçekleşme ihtimaline karşı cnbce.com web sitemizi ziyaret ederek gereken kontrolleri yapmanızı tavsiye ederiz.  

1.4. Kullanıcı Hesap Kaydı

Zaman zaman CNBC-e Hizmetleri’nden bazılarına erişmek için kayıt bilgileri sağlamanız istenebilir. Doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamak ve bu bilgilerin doğruluğunu korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu halde, sağladığınız bilgileri doğrulamak için adımlar atabileceğimizi kabul etmektesiniz. CNBC-e Hizmetleri ve CNBC-e Hizmetlerine erişmek için kullandığınız kullanıcı adları veya parolalar ("Parolalar") yalnızca kişisel kullanım içindir. Parolalarınızın güvenliğini sağlamak bütünüyle tarafınızın sorumluluğundadır. Parolalarınızın yetkisiz kullanımını ve/veya CNBC-e Hizmetleriyle ilgili diğer güvenlik ihlallerini derhal tarafımıza bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Hesabınız olması halinde, dilediğinizde sebep göstermeksizin kapatma/silme hakkınız bulunmaktadır.

2. CNBC-e Hizmetleri

2.1. Hizmetlerin Kullanılabilirliği

CNBC-e Hizmetlerine erişmeniz, yalnızca işbu Kullanım Koşullarına uygun olarak erişmek kullanmak şartıyla mümkündür. Bu erişim dolayısıyla size/herhangi bir üçüncü kişiye kişisel kullanımınız başta olmak üzere hiçbir türlü kullanıma ilişkin alt lisans verildiği anlamına gelmez, bu şekilde yorumlanamaz ve CNBC-e hizmetleri hiçbir surette bu şekilde kullanılamaz. Tarafımızla irtibata geçmeniz ve yazılı olarak izin almanız akabinde, ancak CNBC-e Hizmetlerine erişiminizi yazılı olarak mümkün kılmamız halinde size yalnızca devredilemez bir lisans vermiş oluruz. Özel olarak izin verilmediği sürece, içeriklerimizin hiçbir unsuru, size sunulan yetkili CNBC-e Hizmetleri’nin bir parçası olmanın dışında herhangi bir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz. CNBC-e Hizmetleri size hiçbir surette İçerikleri indirme, kopyalama, izinsiz kullanma ve umuma iletim hakkı vermez. İşbu Kullanım şartları çerçevesinde kullanılan CNBC-e Hizmetlerinin bir kısmı ve/veya tamamı, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle size bildirimde bulunmaksızın ve/veya yükümlülük altına girmeksizin münhasıran tarafımızca değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırılabilir. Kesintiler, konum veya cihaz tabanlı sınırlamalar veya uyumluluk veya içerik görüntüleme pencereleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere CNBC-e Hizmetlerinin kalitesi, doğruluğu veya kullanılabilirliği hakkında hiçbir beyan veya garanti vermediğimizi beyan ederiz.

2.2. Cihazlar ve Ücretler

CNBC-e Hizmetleri’ni kullanmanız için gereken tüm cihazlar ve yazılımları, internet bağlantısı, mobil uygulamaları edinmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır ve bunlarla ilgili tüm ücretler yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Operatörünüz veya internet servis sağlayıcınızın belirli belirli kablolu ve/veya kablosuz hizmetler için ücret talep etmesi ve/veya kısıtlaması halinde, bahse konu ücret ve kısıtlamalar için herhangi bir yükümlülüğümüz olmadığını belirtmek isteriz.

3. İçerikler

3.1. CNBC-e İçeriği

CNBC-e Hizmetleri, her türlü görüntü (video, fotoğraf, görsel), yazılım, metin ve ses ve her türlü içerik (topluca "İçerik") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere CNBC-e, NBC Universal ve üçüncü taraflara ait materyaller içerebilir veya bunlara atıfta bulunabilir.  CNBC-e ile sizin aranızda olduğu gibi, CNBC-e ile üçüncü taraflar arasında olan sözleşmelere uyumlu şekilde hareket edilmesi ve herhangi bir telif hakkı ihlaline mahal vermemesi adına, İçeriklerimizin kullanımının yalnızca haber verme amaçlı olarak aşağıdaki kapsamda kullanılmasına izin verilir.

·        İçerikler bütünlüğü bozulmadan, bağlamdan koparılmadan, birebir ifadelerle ve CNBC-e web site ve/veya uygulamalarına atıf yapılarak yalnızca haber verme amacıyla kullanılabilir.

·        İçeriklerin metin kısımlarının kullanımı, haberin/içeriğin birinci ve giriş paragrafının kullanımı ile sınırlıdır. İçeriklerin tamamı kopyalanamaz. İçeriğin birinci/giriş paragrafından sonraki kısmına erişmek için doğrudan, mutlaka CNBC-e web sitesi ve/veya uygulamalarına yönlendirme yapılması zorunludur.

·        İçeriklerde yer alan hiçbir görüntü kopyalanamaz, kullanılamaz.  

·        İçeriklerin tamamının kullanımı (grafik, görüntü, video, text vb.) esnasında CNBC-e logosu ve filigranı hiçbir surette kaldıramaz, kapatılamaz, örtülemez, yayın organının logosu ile çakışacak şekilde yerleştirilemez.

·        İçeriklerin (canlı yayınlar dahil) bir üçüncü mecrada haber verme amaçlı yazılı izin doğrultusunda kullanılması halinde CNBC-e logosu/filigranı ve yayın ekranının bütünlüğü hiçbir şekilde bozulamaz, kaldırılamaz.

İşbu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanım Koşullarındaki hiçbir husus size CNBC-e Hizmetleri veya İçeriği üzerinde herhangi bir hak, unvan veya menfaat devri anlamına gelmez.

4. Kısıtlamalar

4.1. Yasaklanmış Eylemler

İşbu Kullanım Şartlarında belirtilen yasaklı eylemlerden herhangi birine teşebbüs edemez, başkalarına bu eylemleri yapma yetkisi veremez, kolaylaştıramaz veya teşvik edemezsiniz. Hukuka aykırı olarak İçerik ve materyal yüklemenin, kullanmanın sizi cezai ve/veya hukuki anlamda sorumlu kılabileceğini kabul edersiniz.

4.2. Soruşturmalar, İzleme ve Kullanıcı Anlaşmazlıkları

4.2.1. İşbu Kullanım Koşulları kapsamında CNBC-e Hizmetlerini kullanımınızı inceleyebileceğimizi, eylemlerinizi kaydedip, kopyalayabileceğimizi ve mevzuattan kaynaklanan bir nedenle veya hukuksal/resmi bir talebi karşılamak için gerekli olanlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanım Şartlarına aykırı eyleminizi herhangi bir yükümlülüğümüz ve/veya sorumluluğumuz olmaksızın ifşa edebiliriz. Bu hükümlerin herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin farkına vardığımızda, yasal yollara başvurma haklarımız saklı olmak kaydıyla, kullanıcı tarafından oluşturulan İçeriği değiştirmek, kaldırmak, erişimini engelletmek, kullanıcıları uyarmak, kullanıcıları ve Parolaları askıya almak, hesapları ve her türlü erişimi sonlandırmak, CNBC-e Hizmetlerine erişiminizi engellemek ve bunlarla sınırlı olmaksızın uygun gördüğümüz diğer tüm tedbir ve önlemleri almak, her türlü hukuki adımı atmak veya atmaktan kaçınma hakkımızı saklı tutarız.

4.2.2. İçeriklerimizi, Kullanım Şartları ve telif haklarını ihlal eder şekilde kullanmanız halinde münhasıran siz sorumlu olursunuz. İçeriklerimizde yer alan ve telif hakkı içeren üçüncü taraf hak ve sorumluluklarına ilişkin tüm hukuka ve işbu Kullanım Şartlarına aykırı kullanımlardan doğan uyuşmazlıklardan münhasıran sorumlu olduğunuzu bildiririz. Bu halde, tüm bu uyuşmazlıklara müdahil olma, takip etme, izleme hakkımız saklıdır olmakla birlikte hiçbir kişisel sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz yoktur.

4.3. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Platform Sağlayıcıları

4.3.1. CNBC-e Hizmetleri, üçüncü taraf web sitelerine, widget'lara, yazılımlara, hizmetlere veya diğer yardımcı programlara ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") bağlantılar sağlayabilir. Üçüncü Taraf Hizmetleri yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve Üçüncü Taraf Hizmetlerinden dolayı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

5. İhtar, Sorumluluk ve Uyuşmazlıklar

5.1. Garanti ve Sorumluluk Reddi

CNBC-e, ANA ŞİRKETİMİZ, BAĞLI ORTAKLARIMIZ, TÜM TARAFLARIN YÖNETİCİLERİ, PERSONEL VE ÇALIŞANLARI, ALT LİSANS SAHİPLERİ, LİSANS SAHİPLERİ/LİSANSVERENLERİ (TOPLU OLARAK, "CNBC-e TARAFLARI"), TİCARİ İŞLETİLEBİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GİBİ, ZIMNİ GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER VE HATA, EKSİK, KESİNTİ, SİLİNME, GEÇİKME, İLETİŞİM HATASI, AĞ VE SİSTEM ARIZASI GİBİ DURUMLAR İÇİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

5.2. Sorumluluk Sınırlaması

Hiçbir CNBC-e Tarafı, CNBC-e Hizmetleri’nin kullanımından kaynaklanan veya bu hizmetlerin kullanılamamasından kaynaklanan, doğrudan ve dolaylı, genel, özel, kar kaybı, veri kaybı veya itibar kaybı dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir zarardan size veya üçüncü bir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki sınırlama, iddia edilen sorumluluğun sözleşme, haksız fiil, ihmal, sorumluluk veya başka herhangi bir hukuki teoriye dayanıp dayanmadığına ve CNBC-e’nin böyle bir zararın olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın uygulanır. Bu maddei bilgisayar virüsü, dosya bozulması, hırsızlık, imha, izinsiz erişim ve veri kullanımı veya başkaca herhangi bir zarardan kaynaklanan durumları kapsar.

5.3. Tazminat

İşbu Kullanım Şartları’nın ihlali nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir talep, dava, ceza, eylem ve tüm kayıp, sorumluluk ve zararlar ile ortaya çıkan maliyetler ve giderler (avukatlık ücretleri ve masraflar dahil olmak üzere) karşısında tazminat sorumluluğu olduğunu, her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklı olmak kaydıyla, CNBC-e’nin bahse konu zarar ve maliyetlerini münhasıran üstlendiğinizi, tarafınız sorumluluğunda olduğunu kabul beyan ve taahhüt edersiniz.

5.4. Uygulanabilir Hukuk

İşbu Kullanım Şartları kapsamında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Kullanım Şartlarına aykırılık halinde, bahse konu aykırılığın CNBC-e’nin sizden başka üçüncü kişilerle olan sözleşmelerini, taahhütlerini ihlal etmesi halinde, CNBC-e’nin üçüncü kişilerle olan sözleşmelerinden kaynaklı ceza, talep ve davalara ilişkin sorumluluğunuz doğacağından, bahse konu üçüncü taraf sözleşmelerinin yargı mercileri, uygulanacak hukuk kuralları ve yetkili yargı ile doğrudan muhatap olacağınızı, bu kapsamda sorumluluk üstleneceğinizi kabul beyan ve taahhüt edersiniz.

5.5.  Feragat Bulunmadığı

İşbu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazdan yararlanılmaması, bu hak, yetki ya da imtiyazdan feragat ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Aynı şekilde, herhangi bir hak, yetki ya da imtiyazın tek veya kısmi kullanımı İLBAK’ın söz konusu hak, yetki ya da imtiyazın sonraki kullanımından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir

5.6. Bölünebilirlik

Aksi açıkça yazılı olarak belirtilmedikçe, işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

5.7. Devir

İşbu Kullanım Şartları, tarafları ve onların haleflerini, mirasçılarını, vasilerini, yönetici ve idarecilerini, vekillerini ve izin verilen tüm yetkili devralanlarını bağlamaktadır. Size önceden yazılı iznimiz olmaksızın yapılan tüm devirler baştan itibaren geçersiz sayılmaktadır. 

5.8. Elektronik Bildirim

Tarafımıza sağladığınız ve/veya tarafımızca temin edilen e-posta adresine yapılacak elektronik bildirimler de dahil olmak üzere tüm bildirimleri, anlaşmaları, açıklamaları ve diğer iletişimleri belirleme usulü tarafımıza ait olmakla birlikte, her hâlükârda elektronik olarak bu bildirimleri almayı ve geçerli olduklarını kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu elektronik bildirimlerin, yazılı olma gerekliliğine ilişkin tüm yasal şartların yerine getirildiği sonucunu kabul edersiniz.