HİSSELER

ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S.

ALCAR

ALIŞ 1369
SATIŞ 1370
GÜNLÜK DEĞİŞİM
8 (0.59%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 48580
Günlük Hacim (TL) 66270011
Gün İçi En Düşük 1346
Gün İçi En Yüksek 1390
Açılış Fiyatı 1362
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 1362
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 1285
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 1210
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 1047
Haftalık En Düşük 1210
Haftalık En Yüksek 1390
Haftalık Değişim 85 (6.61%)
Aylık En Düşük 1190
Aylık En Yüksek 1420
Aylık Değişim 160 (13.22%)
Yıllık En Düşük 1060
Yıllık En Yüksek 1939
Yıllık Değişim 323 (30.85%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ALCAR
Şirket Ünvanı ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Isıtma, soğutma, klima cihazarı imal.satış ve hizmetleri
Adres MUALLİM NACİ CAD.NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Telefon (0212) 227 52 00
Faks (0212) 260 35 04
Site www.alarko-carrier.com.tr
Çalışan Sayısı 639
Sermaye 10800000.00
Kuruluş Tarihi 02/12/1963
İlk İşlem Tarihi 27.01.1992
Halka Arz Tarihi 27.01.1992
CEO CEM AKAN
Yönetim Kurulu Üyeleri ÜMİT NURİ YILDIZ
SATHYA MOORTHI DEVARAJAN
NİV GARİH
MURIEL MAKHARINE TOPPAZZINI
İZZET CEMAL KİŞMİR
BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ALARKO HOLDING A.S. 4.539.130,25 TL 42,03%
CARRIER HVACR INVESTMENT BV 4.539.130,25 TL 42,03%
DİĞER 1.721.739,5 TL 15,94%
TOPLAM 10.800.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 1.76%
SON ÖDEME 8.3333
SON TEMETTÜ TARİHİ 17 Nis 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.979.451.952
Nakit ve Nakit Benzerleri 372.962.862
Finansal Yatırımlar 57.530.509
Ticari Alacaklar 1.032.276.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 141.786.971
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 890.489.800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.179.148
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.179.148
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.134.252.755
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 297.545.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.655.276
Diğer Dönen Varlıklar 56.690.967
ARA TOPLAM 2.968.093.519
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.358.433
DURAN VARLIKLAR 882.270.309
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.529.770
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.529.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 39.253
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.253
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 549.316.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.826.758
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.826.758
Peşin Ödenmiş Giderler 7.670.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı 197.012.860
Diğer Duran Varlıklar 10
TOPLAM VARLIKLAR 3.861.722.261
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.115.886.844
Kısa Vadeli Borçlanmalar 809.812.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 183.941.100
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 620.130.002
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 138.089.715
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 482.040.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.514.943
Diğer Borçlar 4.590.020
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.590.020
Türev Araçlar 18.803.543
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 329.844.630
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 109.850.977
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 40.250.151
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.600.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.399.598
ARA TOPLAM 2.115.886.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 254.727.921
Uzun Vadeli Borçlanmalar 153.437.379
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 507.424
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.275.255
Uzun Vadeli Karşılıklar 98.507.863
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 98.507.863
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.370.614.765
Ö Z K A Y N A K L A R 1.491.107.496
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.491.107.496
Ödenmiş Sermaye 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları 584.689.067
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -51.649.698
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -51.649.698
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 175.847.834
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.182.836.598
Net Dönem Karı/Zararı -411.416.305
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.861.722.261
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 5.542.863.421
Satışların Maliyeti (-) -4.550.658.863
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 992.204.558
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 992.204.558
Genel Yönetim Giderleri (-) -303.302.954
Pazarlama Giderleri (-) -643.961.355
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -84.002.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 395.999.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -328.340.417
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.596.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 19.556.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -396.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.757.018
Finansman Gelirleri 42.724.948
Finansman Giderleri (-) -592.991.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -549.612.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 138.196.329
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 138.196.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -411.416.305
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -411.416.305
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -411.416.305
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -38,09
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 24.078.854
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 29.624.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.545.518
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 24.078.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -387.337.451
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -387.337.451
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0