HİSSELER

ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI

ANSGR

ALIŞ 113
SATIŞ 113.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.1 (0.09%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 2087255
Günlük Hacim (TL) 234706177.8
Gün İçi En Düşük 110.2
Gün İçi En Yüksek 115.6
Açılış Fiyatı 114.8
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 113.1
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 113.2
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 114.7
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 60.1
Haftalık En Düşük 110.2
Haftalık En Yüksek 115.6
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 106.5
Aylık En Yüksek 122
Aylık Değişim -1.5 (-1.31%)
Yıllık En Düşük 59.15
Yıllık En Yüksek 122
Yıllık Değişim 53.1 (88.35%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ANSGR
Şirket Ünvanı ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Faaliyet Alanı Sigorta sektörü elemanter dallar
Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Çam Pınarı Sokak, No:6, 34805 Beykoz / İstanbul
Telefon 0850 724 0 850
Faks 0850 744 0 745
Site www.anadolusigorta.com.tr
Çalışan Sayısı 1708
Sermaye 500000000.00
Kuruluş Tarihi 17/04/2013
İlk İşlem Tarihi 25.10.1993
Halka Arz Tarihi 11.10.1993
CEO Zekai Mehmet Tuğtan
Yönetim Kurulu Üyeleri FÜSUN TÜMSAVAŞ
FİLİZ TİRYAKİOĞLU
ZEKAİ MEHMET TUĞTAN
MÜSLİM SARI
GÖKHAN KAHRAMAN
ZELİHA GÖKER
FERDA YERDELEN TATOĞLU
SEDA ERTAÇ GÜLER
NESİP İLKER ALTINTAŞ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 178.435.833,27 TL 35,69%
MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 286.550.105,73 TL 57,31%
TOPLAM 500.000.000 TL 100%
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A Ş 35.014.061 TL 7%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş 86.000.000 TL 20%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 4.37%
SON ÖDEME 0.32
SON TEMETTÜ TARİHİ 30 Mar 2021
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 63.569.883.750
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 11.404.184.695
Kasa 171.420
Alınan Çekler 0
Bankalar 6.297.606.149
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -3.963
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 5.106.411.089
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 30.183.250.956
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.010.384.410
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 355.827.151
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 19.817.039.395
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 16.138.107.868
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 13.216.477.151
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -228.506.210
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 2.104.215.905
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.045.921.022
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 1.118.225.927
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -1.118.225.927
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 189.092.602
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 119.339
Diğer Çeşitli Alacaklar 188.973.263
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 5.531.882.479
Ertelenmiş Üretim Giderleri 5.482.102.949
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 38.910.064
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 10.869.466
DİĞER CARİ VARLIKLAR 123.365.150
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.619.865
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 119.992.150
Personele Verilen Avanslar 1.753.135
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 26.402.950
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 324.555
Diğer Çeşitli Alacaklar 26.078.395
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 1.281.854.580
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 1.281.854.580
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 737.499.286
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 382.446.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 80.747.710
Makine Ve Teçhizatlar 190.232.027
Demirbaş Ve Tesisatlar 23.571.460
Motorlu Taşıtlar 8.702.534
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 44.763.190
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 244.512.390
Birikmiş Amortismanlar (-) -237.476.025
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 345.520.683
Haklar 142
Şerefiye 16.250.000
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 18.657.453
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 474.890.392
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -396.269.205
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 231.991.901
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 20.976.846
Ertelenmiş Üretim Giderleri 20.976.846
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 494.834.763
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 494.834.763
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 2.907.089.108
TOPLAM VARLIKLAR 66.476.972.858
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 43.661.732
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 43.661.732
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 8.224.630.450
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 6.357.641.766
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 175.539.635
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 182.612.975
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 1.512.018.969
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) -3.182.895
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 2.279.830
Ortaklara Borçlar 36.840
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 2.242.990
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 625.860.145
Alınan Depozito ve Teminatlar 38.126.842
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 151.714.889
Diğer Çeşitli Borçlar 449.131.877
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) -13.113.463
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 38.603.752.215
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 21.908.404.855
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 1.189.750.130
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 15.505.597.230
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 1.514.684.053
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.136.900.480
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 92.942.031
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 753.098.561
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -1.468.257.019
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 0
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 0
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1.584.411.490
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 966.920.079
Gider Tahahkkukları 615.559.508
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 1.931.903
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.796.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.796.240
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 50.646.076.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 173.195.672
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 173.195.672
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 624.960.787
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 3.321.989
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 621.638.798
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 209.461.255
Kıdem Tazminatı Karşılığı 209.461.255
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.007.617.714
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 500.000.000
(Nominal) Sermaye 500.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 193.833.660
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 30.550.323
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 163.283.337
KAR YEDEKLERİ 10.610.058.597
Yasal Yedekler 212.924.562
Statü Yedekleri 991.410.914
Olağanüstü Yedekler 7.227.280.597
Özel Fonlar (Yedekler) 417.238.586
Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.817.577.969
Diğer Kar Yedekleri -56.374.031
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 652.579.376
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 2.866.807.356
Dönem Net Karı 2.866.807.356
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 14.823.278.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 66.476.972.858
GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 13.253.261.852
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 8.894.738.303
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 11.906.639.115
Brüt Yazılan Primler (+) 16.462.464.209
Reasüröre Devredilen Primler (-) -4.404.110.350
SGK ya Aktarılan Primler (-) -151.714.744
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -3.467.320.187
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -4.464.850.998
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 994.166.317
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 3.364.494
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 455.419.375
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 752.447.378
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -297.028.003
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 4.133.461.498
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 7.320.177
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 7.320.177
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 217.741.874
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -9.151.009.989
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -6.184.980.472
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -5.971.143.493
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -8.808.116.028
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2.836.972.535
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -213.836.979
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 97.241.986
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -311.078.965
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -20.823.546
Faaliyet Giderleri (-) -2.685.229.684
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) -259.976.287
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -263.283.242
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 3.306.955
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 4.102.251.863
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 4.102.251.863
YATIRIM GELİRLERİ 5.607.951.699
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 541.013.789
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 656.138.623
Finansal Yatırımların Değerlemesi 2.038.225.962
Kambiyo Karları 1.925.977.976
İştiraklerden Gelirler 199.962.227
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 2.729.866
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 243.903.256
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -5.645.186.618
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -7.043.081
Yatırımlar Değer Azalışları (-) -94.290.889
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -28.543.488
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -4.133.461.498
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -84.496.742
Kambiyo Zararları (-) -1.264.466.989
Amortisman Giderleri (-) -32.883.931
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -445.111.027
Karşılıklar Hesabı (+/-) -107.880.419
Reeskont Hesabı (+/-) -26.144.106
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) -311.165.674
Diğer Gelir ve Karlar 1.424.776
Diğer Gider ve Zararlar (-) -1.345.604
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 2.866.807.356
Dönem Karı ve Zararı 3.619.905.917
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -753.098.561
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 2.866.807.356
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0