HİSSELER

ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ATAGY

ALIŞ 13.04
SATIŞ 13.05
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.19 (1.48%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 150942
Günlük Hacim (TL) 1955323.54
Gün İçi En Düşük 12.82
Gün İçi En Yüksek 13.05
Açılış Fiyatı 12.85
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 12.86
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 13.05
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 12.75
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 8.74
Haftalık En Düşük 12.82
Haftalık En Yüksek 13.05
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 11.9
Aylık En Yüksek 13.42
Aylık Değişim 0.3 (2.35%)
Yıllık En Düşük 8.35
Yıllık En Yüksek 15.95
Yıllık Değişim 4.31 (49.31%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ATAGY
Şirket Ünvanı ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek.
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.No: 109 Atakule Balmumcu Beşiktaş,34349 İstanbul
Telefon 0212 310 64 50
Faks 0212 310 62 39
Site www.atagyo.com.tr
Çalışan Sayısı 7
Sermaye 47500000.00
Kuruluş Tarihi 20/03/1997
İlk İşlem Tarihi 09.10.1997
Halka Arz Tarihi 01.10.1997
CEO BEDRİ KURDOĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri KORHAN KURDOĞLU
Erhan Kurdoğlu
Elmas Melih Araz
Tuncer Köklü
Murat Ufuk Yılmaz
ÖZLEM ÖZÇEVİK
ÖZHAN ERTEKİN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ATA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.800.000 TL 5,89%
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON 8.226.087 TL 17,32%
DİĞER 26.569.653,08 TL 55,94%
ERHAN KURDOĞLU 3.902.427,06 TL 8,22%
TOPLAM 47.500.000 TL 100%
TUNA KURDOĞLU 2.381.059,06 TL 5,01%
YURDANUR KURDOĞLU 3.620.773,8 TL 7,62%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.06%
SON ÖDEME 0.0307
SON TEMETTÜ TARİHİ 12 May 2014
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 45.697.351
Nakit ve Nakit Benzerleri 38.864.358
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.644.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.422.347
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 221.696
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 93.540
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.540
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 436.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 58.745
Diğer Dönen Varlıklar 600.276
ARA TOPLAM 45.697.351
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 387.055.163
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 386.182.000
Maddi Duran Varlıklar 43.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 22.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 432.752.514
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.164.995
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 121.603
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 121.603
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 7.174.684
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.499.819
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.674.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 246.774
Diğer Borçlar 567.268
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 567.268
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 54.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 8.164.995
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.204.890
Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.118
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 150.118
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 100.220
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.954.552
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.954.552
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.369.885
Ö Z K A Y N A K L A R 422.382.629
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 422.382.629
Ödenmiş Sermaye 47.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 242.772.884
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.893.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -370.819
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.299.940
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.876.071
Net Dönem Karı/Zararı 32.411.335
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 432.752.514
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 71.138.317
Satışların Maliyeti (-) -69.776.990
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.361.327
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 1.361.327
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.419.341
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 55.467.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -46.559
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 39.362.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.362.642
Finansman Giderleri (-) -1.841.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.411.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.411.335
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 32.411.335
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 32.411.335
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 66.714
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 66.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 66.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 32.478.049
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 32.478.049
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0