HİSSELER

BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S.

BALAT

ALIŞ 32.92
SATIŞ 33
GÜNLÜK DEĞİŞİM
1.54 (4.9%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 202164
Günlük Hacim (TL) 6839210.6
Gün İçi En Düşük 31.46
Gün İçi En Yüksek 34.6
Açılış Fiyatı 34.6
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 31.46
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 33
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 31.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 18.6
Haftalık En Düşük 31.46
Haftalık En Yüksek 34.6
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 25.74
Aylık En Yüksek 34.6
Aylık Değişim 1.5 (4.76%)
Yıllık En Düşük 16.12
Yıllık En Yüksek 43.56
Yıllık Değişim 14.4 (77.42%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu BALAT
Şirket Ünvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı BALATA İMAL,İTHAL VE İHRACATI İLE HER TÜRLÜ TİCARETİ
Adres Konak Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, Gümrük İş Merkezi , No : 38 , Daire : 708
Konak / İZMİR
Telefon 232-4464649
Faks 232-4464650
Site www.balatacilar.com
Çalışan Sayısı 25
Sermaye 13377187.30
Kuruluş Tarihi 20/10/1988
İlk İşlem Tarihi 13.08.2012
Halka Arz Tarihi . .
CEO ALİ ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri MUSTAFA YAMAN
SERDAR CEYLAN
RAMAZAN KESKİN
MÜCAHİD ÖZBEK
SAMET TÜREL
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
TOPLAM 0 TL 0%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
BERKA BALATA A.Ş. 8.814.648 TL 25,93%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 10.392.346
Nakit ve Nakit Benzerleri 204.680
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.512.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 218.626
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.293.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.775
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.775
Türev Araçlar 0
Stoklar 7.406.016
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 404.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.102
Diğer Dönen Varlıklar 848.576
ARA TOPLAM 10.392.346
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 111.126.529
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 24.409
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 102.325.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.374
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.844.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.881.546
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 121.518.875
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.463.140
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.313.737
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.471.779
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.841.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.796.873
Diğer Borçlar 425.121
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 375.621
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.500
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 578.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 284.387
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 284.387
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.064.107
ARA TOPLAM 8.463.140
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.196.383
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 6.454.951
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 525.369
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 525.369
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.216.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.659.523
Ö Z K A Y N A K L A R 103.859.352
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.106.930
Ödenmiş Sermaye 13.878.487
Sermaye Düzeltme Farkları 107.594.061
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 41.012.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.361.494
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.361.494
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -134.325
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.839.050
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -142.716.634
Net Dönem Karı/Zararı 28.138.386
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.752.422
TOPLAM KAYNAKLAR 121.518.875
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 14.765.355
Satışların Maliyeti (-) -22.004.992
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -7.239.637
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR -7.239.637
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.345.338
Pazarlama Giderleri (-) -564.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.108.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.520.396
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -13.560.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -13.560.644
Finansman gelirleri 13.956
Finansman Giderleri (-) -1.321.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 13.743.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 19.194.872
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -444.456
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19.639.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 32.938.816
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 32.938.816
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.800.430
- Ana Ortaklık Payları 28.138.386
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,03
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0