DAGHL

ALIŞ 18
SATIŞ 18.11
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.11 (-0.61%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 322635
Günlük Hacim (TL) 5836032.98
Gün İçi En Düşük 17.82
Gün İçi En Yüksek 18.5
Açılış Fiyatı 18.11
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 18.11
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 18
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 18.3
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 12.8
Haftalık En Düşük 17.82
Haftalık En Yüksek 18.5
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 17.48
Aylık En Yüksek 24.08
Aylık Değişim -0.3 (-1.64%)
Yıllık En Düşük 12.46
Yıllık En Yüksek 24.4
Yıllık Değişim 5.2 (40.62%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu DAGHL
Şirket Ünvanı DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı YATIRIM FAALİYETLERİ
Adres Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
Telefon 0212 346 15 15
Faks 0212 346 15 17
Site www.dagiholding.com
Çalışan Sayısı 308
Sermaye 30000000.00
Kuruluş Tarihi 18/08/1994
İlk İşlem Tarihi 13.11.1995
Halka Arz Tarihi . .
CEO BARIŞ DÜZEL
Yönetim Kurulu Üyeleri MAHMUT NEDİM KOÇ
BARIŞ DÜZEL
TAMER KOÇ
ERKAN ELYILDIRIM
İBRAHİM ÇAKIR
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 17.635.698,71 TL 58,79%
MAHMUT NEDİM KOÇ 12.364.301,29 TL 41,21%
TOPLAM 30.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 40.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 11.19%
SON ÖDEME 0.3
SON TEMETTÜ TARİHİ 05 Nis 2011
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 96.555.469
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.892.855
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.435.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.435.614
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 258.147
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 33.930
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 224.217
Türev Araçlar 0
Stoklar 81.571.294
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 553.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.188
Diğer Dönen Varlıklar 8.801.220
ARA TOPLAM 96.555.469
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 28.376.499
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.971
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.971
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 17.397.838
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.031.458
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 124.931.968
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.288.833
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.189.590
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.555.602
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 34.172.079
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.172.079
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.626.708
Diğer Borçlar 1.149.182
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.149.182
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 40.928.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.666.857
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.539.057
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 127.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 89.288.833
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.450.064
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.811.799
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.811.799
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.250.070
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.388.195
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.738.897
Ö Z K A Y N A K L A R 30.193.071
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.193.071
Ödenmiş Sermaye 30.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -63.132.586
Sermaye Düzeltme Farkları 113.759.935
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.380.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.129.268
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.450.667
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -31.194.310
Net Dönem Karı/Zararı -44.941.772
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 124.931.968
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 498.144.725
Satışların Maliyeti (-) -484.443.644
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 13.701.081
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 13.701.081
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.285.756
Pazarlama Giderleri (-) -429.071
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.530.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.745.463
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -13.228.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.557.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5.671.394
Finansman Gelirleri 103.132
Finansman Giderleri (-) -21.197.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -48.700.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.758.638
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.553.258
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.311.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -44.941.772
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -44.941.772
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -44.941.772
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.413.204
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -4.550.939
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.413.204
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.413.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -48.354.976
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -48.354.976
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0