HİSSELER

DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.

DAGI

ALIŞ 8.5
SATIŞ 8.54
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.08 (-0.93%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1183083
Günlük Hacim (TL) 10106717
Gün İçi En Düşük 8.49
Gün İçi En Yüksek 8.69
Açılış Fiyatı 8.58
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 8.58
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 8.73
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 8.86
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 7.33
Haftalık En Düşük 8.37
Haftalık En Yüksek 8.8
Haftalık Değişim -0.23 (-2.63%)
Aylık En Düşük 8.37
Aylık En Yüksek 9.9
Aylık Değişim -0.36 (-4.06%)
Yıllık En Düşük 7.15
Yıllık En Yüksek 10.37
Yıllık Değişim 1.17 (15.96%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu DAGI
Şirket Ünvanı DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Tekstil
Adres Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL
Telefon (212) 240 40 65
Faks (212) 233 30 28
Site www.dagi.com.tr
Çalışan Sayısı 873
Sermaye 129900000.00
Kuruluş Tarihi 05/10/1988
İlk İşlem Tarihi 01.06.2011
Halka Arz Tarihi 27.05.2011
CEO BARIŞ DÜZEL
Yönetim Kurulu Üyeleri MAHMUT NEDİM KOÇ
BARIŞ DÜZEL
TAMER KOÇ
İBRAHİM ÇAKIR
ERKAN ELYILDIRIM
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 56.929.356,58 TL 43,83%
MAHMUT NEDİM KOÇ 72.970.643,42 TL 56,17%
TOPLAM 129.900.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DAGI RETAIL SRL 49.500 TL 100%
DAGİ RETAIL GMBH 25.000 TL 100%
DAGİ RETAIL UK LIMITED 10.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.005.952.752
Nakit ve Nakit Benzerleri 87.761.245
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 271.680.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.280
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 271.620.916
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 27.527.626
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.683.196
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.844.430
Türev Araçlar 0
Stoklar 549.129.508
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 28.649.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.245.619
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 100.459
Diğer Dönen Varlıklar 41.104.470
ARA TOPLAM 1.005.952.752
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.114.793.999
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 548.224
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 548.224
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 662.993.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.346.762
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.120.746.751
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 782.368.365
Kısa Vadeli Borçlanmalar 370.561.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 287.042.954
Banka Kredileri 302.355.499
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 100.448.477
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 165.211
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 100.283.266
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.980.055
Diğer Borçlar 3.033.760
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.033.760
Türev Araçlar 147.012
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.154.164
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.610.601
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.543.563
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 782.368.365
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.996.849
Uzun Vadeli Borçlanmalar 149.098.728
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.576.170
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.576.170
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 114.321.951
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.050.365.214
Ö Z K A Y N A K L A R 1.070.381.537
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.070.381.537
Ödenmiş Sermaye 129.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları 595.073.794
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 127.975.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.692.778
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.692.778
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.786.197
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.179.677
- Yabancı Para Çevirim Farkları -3.179.677
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.789.475
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 63.430.007
Net Dönem Karı/Zararı 106.699.621
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.120.746.751
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 1.413.121.348
Satışların Maliyeti (-) -606.976.403
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 806.144.945
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 806.144.945
Genel Yönetim Giderleri (-) -145.840.165
Pazarlama Giderleri (-) -733.591.069
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.996.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.008.546
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -75.298.061
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 94.999.131
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.024
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -882.349
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.815.697
Finansman Gelirleri 144.915.675
Finansman Giderleri (-) -349.007.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 149.495.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.796.038
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -77.647
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -42.718.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 106.699.621
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 106.699.621
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 106.699.621
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -138.348
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 8.024.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.216.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -946.034
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.233.457
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.233.457
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.371.805
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 103.327.816
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 103.327.816
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0