HİSSELER

DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

DGGYO

ALIŞ 33.28
SATIŞ 33.4
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.64 (-1.87%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:26
Günlük Hacim (LOT) 47338
Günlük Hacim (TL) 1583589.26
Gün İçi En Düşük 32.5
Gün İçi En Yüksek 34.3
Açılış Fiyatı 34.14
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 34.14
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 34.14
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 35.4
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 28.5
Haftalık En Düşük 32.5
Haftalık En Yüksek 34.3
Haftalık Değişim -0.64 (-1.87%)
Aylık En Düşük 31.2
Aylık En Yüksek 35.72
Aylık Değişim -1.9 (-5.37%)
Yıllık En Düşük 28.62
Yıllık En Yüksek 44
Yıllık Değişim 5 (17.54%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu DGGYO
Şirket Ünvanı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı portföy yönetimi
Adres Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Telefon 0212 335 28 50
Faks 0212 335 28 99
Site www.dogusgyo.com.tr
Çalışan Sayısı 12
Sermaye 332007786.00
Kuruluş Tarihi 23/07/1997
İlk İşlem Tarihi 25.03.1998
Halka Arz Tarihi 19.03.1998
CEO Çağan Erkan
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Akhan
Ekrem Nevzat Öztangut
Hasan Hüsnü Güzelöz
MURAT BAHADIR TEKER
GÜLER ARAS
ERDEM TAVAS
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 18.472.241,33 TL 5,56%
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 313.535.544,67 TL 94,44%
TOPLAM 332.007.786 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 170.914.943
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.856.399
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 96.752.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 95.809.225
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 943.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 81.488
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.488
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 16.387.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 689.331
Diğer Dönen Varlıklar 36.148.062
ARA TOPLAM 170.914.943
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.374.631.168
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.363.797.404
Maddi Duran Varlıklar 5.917.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 836.548
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.741.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 337.398
TOPLAM VARLIKLAR 11.545.546.111
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 641.574.518
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 429.481.268
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 181.665.165
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 152.453.435
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.211.730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 927.891
Diğer Borçlar 14.536.492
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.536.492
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.228.927
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.010.743
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.010.743
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.724.032
ARA TOPLAM 641.574.518
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.672.109.974
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.666.269.413
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 4.021.010
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.759
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.805.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.805.792
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.313.684.492
Ö Z K A Y N A K L A R 8.231.861.619
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.231.861.619
Ödenmiş Sermaye 332.007.786
Sermaye Düzeltme Farkları 3.150.892.202
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.320.487.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.130.789
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.922.360
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.116.387.085
Net Dönem Karı/Zararı 277.294.977
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 11.545.546.111
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 149.651.464
Satışların Maliyeti (-) -28.839.442
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 120.812.022
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 120.812.022
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.983.937
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.886.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -23.372.408
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.342.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 90.342.389
Finansman Gelirleri 1.825.551
Finansman Giderleri (-) -254.079.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 277.294.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 277.294.977
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 277.294.977
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 277.294.977
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,84
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 413.575
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 413.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 413.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 277.708.552
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 277.708.552
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0