HİSSELER

DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

DZGYO

ALIŞ 4.56
SATIŞ 4.59
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.09 (-1.94%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 2663074
Günlük Hacim (TL) 12225533.82
Gün İçi En Düşük 4.49
Gün İçi En Yüksek 4.68
Açılış Fiyatı 4.65
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 4.65
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 4.65
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 4.85
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 3.83
Haftalık En Düşük 4.49
Haftalık En Yüksek 4.68
Haftalık Değişim -0.09 (-1.94%)
Aylık En Düşük 4.48
Aylık En Yüksek 4.86
Aylık Değişim -0.29 (-5.98%)
Yıllık En Düşük 3.85
Yıllık En Yüksek 6.26
Yıllık Değişim 0.73 (19.06%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu DZGYO
Şirket Ünvanı DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe - Şişli - İstanbul
Telefon (212) 348 20 00
Faks (212) 336 61 84
Site www.denizgyo.com.tr
Çalışan Sayısı 13
Sermaye 400000000.00
Kuruluş Tarihi 05/05/1995
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 23.10.1995
CEO MEHMET ÇİTİL
Yönetim Kurulu Üyeleri TANJU KAYA
MEHMET AYDOĞDU
ALİ MURAT DİZDAR
MEHMET ÇİTİL
SİNAN KAFADAR
MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DENİZBANK A.Ş. 299.683.562,31 TL 74,92%
DİĞER 100.316.437,69 TL 25,08%
TOPLAM 400.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 3.05%
SON ÖDEME 0.0678
SON TEMETTÜ TARİHİ 31 May 2013
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 968.136.878
Nakit ve Nakit Benzerleri 25.094.785
Finansal Yatırımlar 217.958.111
Ticari Alacaklar 1.273.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.273.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 428.664.689
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 295.146.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 968.136.878
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.609.563.121
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.591.527.000
Maddi Duran Varlıklar 18.036.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.577.699.999
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.718.169
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.118.898
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.118.898
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.352.270
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.352.270
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 566.071
Diğer Borçlar 36.241.084
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.241.084
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.507.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.932.097
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.612.814
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.319.283
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 57.718.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 625.788
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 625.788
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 625.788
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.343.957
Ö Z K A Y N A K L A R 2.519.356.042
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.519.356.042
Ödenmiş Sermaye 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 1.237.879.349
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 400.841.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.715
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -181.715
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.715
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.442.965
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 377.498.626
Net Dönem Karı/Zararı 68.875.327
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.577.699.999
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 760.577.603
Satışların Maliyeti (-) -683.191.059
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.386.544
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 77.386.544
Genel Yönetim Giderleri (-) -52.915.695
Pazarlama Giderleri (-) -2.915.974
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.317.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -262.324.032
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -234.451.344
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.654.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -217.797.189
Finansman Gelirleri 373.747.287
Finansman Giderleri (-) -35.612.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 68.875.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.875.327
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 68.875.327
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 68.875.327
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 281.612
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 281.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 281.612
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 69.156.939
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 69.156.939
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0