HİSSELER

ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.

ECZYT

ALIŞ 241
SATIŞ 241.1
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.2 (0.08%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 347228
Günlük Hacim (TL) 83730490.7
Gün İçi En Düşük 237.6
Gün İçi En Yüksek 245.1
Açılış Fiyatı 240.8
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 240.8
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 240.8
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 232.2655
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 244.2066
Haftalık En Düşük 237.6
Haftalık En Yüksek 245.1
Haftalık Değişim 0.2 (0.08%)
Aylık En Düşük 218.5
Aylık En Yüksek 245.1
Aylık Değişim 8.734 (3.76%)
Yıllık En Düşük 211.2216
Yıllık En Yüksek 295.5928
Yıllık Değişim -3.207 (-1.31%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ECZYT
Şirket Ünvanı ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Sinai ve ticaret şirketlere iştirak etmek
Adres Kanyon Ofis Büyükdere Cad.185 34394 Levent İstanbul
Telefon 0212 371 70 00
Faks 0212 371 72 22
Site www.eyh.eczacibasi.com.tr, www.eczacibasi.com.tr
Çalışan Sayısı 0
Sermaye 105000000.00
Kuruluş Tarihi 27/12/1973
İlk İşlem Tarihi 13.01.1986
Halka Arz Tarihi 13.01.1986
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI
RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI
ATALAY MUHARREM GÜMRAH
SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN
NESİMİ ERTEN
SERTAÇ MUSTAFA NİŞLİ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 19.346.726,26 TL 18,43%
ECZACIBAŞI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 85.653.273,74 TL 81,57%
TOPLAM 105.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Eczacıbaşı Holding A.Ş. 98.320.800 TL 11,54%
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. 209.803.928 TL 30,62%
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 8.982.336 TL 46,21%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.18%
SON ÖDEME 5.2
SON TEMETTÜ TARİHİ 05 Haz 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 773.211.781
Nakit ve Nakit Benzerleri 772.057.340
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 307.636
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 307.636
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 846.805
ARA TOPLAM 773.211.781
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 15.910.299.474
Finansal Yatırımlar 5.005.630.260
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.890.059.897
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.066
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.066
Peşin Ödenmiş Giderler 34.610
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 34.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 14.443.754
TOPLAM VARLIKLAR 16.683.511.255
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.022.419
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.608.815
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.551.248
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 57.567
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.360.661
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.032.256
ARA TOPLAM 116.022.419
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.397.742
Uzun Vadeli Borçlanmalar 66.808
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 200.330.934
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 316.420.161
Ö Z K A Y N A K L A R 16.367.091.094
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.367.091.094
Ödenmiş Sermaye 105.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.234.498.687
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.699.335.843
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.912.411
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.912.411
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.933.439
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 55.933.439
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 287.796.487
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.011.148.854
Net Dönem Karı/Zararı 973.377.784
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.683.511.255
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 0
Satışların Maliyeti (-) 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.756.118
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 550.158.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -88.416.275
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 436.986.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 895.288.271
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.332.274.394
Finansman Giderleri (-) -28.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.008.355.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -34.977.699
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -34.977.699
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 973.377.784
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 973.377.784
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 973.377.784
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 9,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 675.556.761
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 18.602.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 352.340.359
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 21.598.190
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 35.164.674
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 35.164.674
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 710.721.435
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.684.099.219
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 1.684.099.219
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0