HİSSELER

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ETYAT

ALIŞ 14.75
SATIŞ 15.06
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.46 (3.22%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 148821
Günlük Hacim (TL) 2180142.42
Gün İçi En Düşük 14
Gün İçi En Yüksek 15.25
Açılış Fiyatı 14.29
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 14.29
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 14.72
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 16
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 9.36
Haftalık En Düşük 13.7
Haftalık En Yüksek 15.25
Haftalık Değişim 0.03 (0.2%)
Aylık En Düşük 13.7
Aylık En Yüksek 16.7
Aylık Değişim -1.25 (-7.81%)
Yıllık En Düşük 8.52
Yıllık En Yüksek 19.06
Yıllık Değişim 5.39 (57.59%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ETYAT
Şirket Ünvanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuştur
Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat-ANKARA
Telefon 0312-201 88 00
Faks 0312-2869658
Site www.eurotrendyo.com
Çalışan Sayısı 8
Sermaye 20000000.00
Kuruluş Tarihi 05/10/2007
İlk İşlem Tarihi 16.04.2008
Halka Arz Tarihi 17.04.2008
CEO Sibel ÜNAL AKSOY
Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun ŞAHİN
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
GÜLNUR BERBER CİVELEK
VAHİT CİVELEK
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 18.754.066,45 TL 93,77%
Mustafa ŞAHİN 1.245.933,55 TL 6,23%
TOPLAM 20.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.6%
SON ÖDEME 0.055
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 Ağu 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 52.677.048
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.448.354
Finansal Yatırımlar 44.144.091
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 44.144.091
Ticari Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.858
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.858
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.000
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 67.745
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 52.677.048
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.432.182
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 320.735
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 57.109.230
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.590
Kısa Vadeli Borçlanmalar 253.206
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 49.600
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.424
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 311.309
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 171.743
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 139.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 104.051
ARA TOPLAM 719.590
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.232.470
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.529.544
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.952.060
Ö Z K A Y N A K L A R 53.157.170
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.157.170
Ödenmiş Sermaye 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 180.640.269
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.002.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -370.354
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -370.354
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -370.354
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.346.102
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -136.951.602
Net Dönem Karı/Zararı -18.509.755
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 57.109.230
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 41.136.494
Satışların Maliyeti (-) -22.728.525
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.407.969
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 18.407.969
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.726.932
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.681.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.658.729
Finansman gelirleri 276.260
Finansman Giderleri (-) -494.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.509.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.509.755
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -18.509.755
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -18.509.755
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,93
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0