HİSSELER

FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S.

FONET

ALIŞ 19.2
SATIŞ 19.23
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.39 (2.07%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:29
Günlük Hacim (LOT) 2521723
Günlük Hacim (TL) 48848145.16
Gün İçi En Düşük 18.84
Gün İçi En Yüksek 19.65
Açılış Fiyatı 18.84
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 18.84
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 18.84
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 17.54
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 6.36
Haftalık En Düşük 18.84
Haftalık En Yüksek 19.65
Haftalık Değişim 0.39 (2.07%)
Aylık En Düşük 16.5
Aylık En Yüksek 20.36
Aylık Değişim 1.69 (9.64%)
Yıllık En Düşük 6.43
Yıllık En Yüksek 58.6
Yıllık Değişim 12.87 (202.36%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu FONET
Şirket Ünvanı FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların üretimi, geliştirilmesi
Adres Kızılırmak Mahallesi, 1445. Sokak, No:2, B/1, Çankaya / Ankara
Telefon 03124385919
Faks 03124403652
Site www.fonetbt.com
Çalışan Sayısı 499
Sermaye 40000000.00
Kuruluş Tarihi 10/01/2001
İlk İşlem Tarihi 04.05.2017
Halka Arz Tarihi 04.05.2017
CEO Şahin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyeleri ABDÜLKERİM GAZEN
YASEMİN ŞAH
EMRE SEZGİN
DANIEL ANDERS HENRIK WERNER
NİSABEYİM GAZEN
MUHAMMET ALİ AKCAYOL
ALİ ÖZÖN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ABDÜLKERİM GAZEN 55.217.999,16 TL 38,35%
DİĞER 88.782.000,84 TL 61,65%
TOPLAM 144.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Pidata Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 250.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 42.310.994
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.187.101
Finansal Yatırımlar 1.451.335
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.451.335
Ticari Alacaklar 24.553.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.553.989
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.271.140
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.271.140
Türev Araçlar 0
Stoklar 2.192.947
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.303.007
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.150
Diğer Dönen Varlıklar 335.325
ARA TOPLAM 42.310.994
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 690.813.442
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 115.500
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 115.500
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 22.206.942
Diğer Maddi Duran Varlıklar 22.206.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 596.379.461
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 596.379.461
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 64.297.190
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 733.124.436
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.316.545
Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.994.110
- Banka Kredileri 15.007.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.500.607
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.500.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.942.009
Diğer Borçlar 3.093.842
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.416.266
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.677.576
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 22.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.044.275
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.631.565
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.412.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.071.117
ARA TOPLAM 51.316.545
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.325.124
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.338.972
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.338.972
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.157
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.018.157
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 967.995
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 59.641.669
Ö Z K A Y N A K L A R 673.482.767
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 673.482.767
Ödenmiş Sermaye 144.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 202.011.343
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.808.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.437.794
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.437.794
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.437.794
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.976.809
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 159.157.401
Net Dönem Karı/Zararı 148.707.767
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 733.124.436
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 249.814.426
Satışların Maliyeti (-) -185.079.707
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 64.734.719
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 64.734.719
Genel Yönetim Giderleri (-) -43.131.589
Pazarlama Giderleri (-) -6.308.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.414.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23.108.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.011.528
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24.977.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.360.204
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.244.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.092.620
Finansman Gelirleri 942.893
Finansman Giderleri (-) -1.780.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 19.592.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 129.114.819
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 129.114.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 148.707.767
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 148.707.767
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 148.707.767
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.152.075
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 3.940.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -788.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -788.022
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.152.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 151.859.842
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 151.859.842
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0