GUBRF

ALIŞ 143.4
SATIŞ 143.7
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-4.4 (-2.98%)
SON GÜNCELLEME: 21 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 3017732
Günlük Hacim (TL) 435462434.9
Gün İçi En Düşük 143.4
Gün İçi En Yüksek 145.4
Açılış Fiyatı 145
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 147.8
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 145.9
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 152.3
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 153.8
Haftalık En Düşük 143.4
Haftalık En Yüksek 149
Haftalık Değişim -2.5 (-1.71%)
Aylık En Düşük 139.3
Aylık En Yüksek 157.8
Aylık Değişim -8.9 (-5.84%)
Yıllık En Düşük 134.8
Yıllık En Yüksek 221.5
Yıllık Değişim -10.4 (-6.76%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu GUBRF
Şirket Ünvanı GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
Faaliyet Alanı Kimyevi gübre üretimi
Adres İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31
Telefon +90 (414) 341 08 08
Faks +90 (216) 407 10 11
Site www.gubretas.com.tr
Çalışan Sayısı 1576
Sermaye 334000000.00
Kuruluş Tarihi 25/12/1952
İlk İşlem Tarihi 03.01.1986
Halka Arz Tarihi 06.01.1986
CEO AYTAÇ ONKUN
Yönetim Kurulu Üyeleri HÜSEYİN AYDIN
AYTAÇ ONKUN
YASİN AYAZ
HASAN DURSUN
VAHİT FERHAN BENLİ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 80.315.393,12 TL 24,05%
TARIM KREDİ KOOP. MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 253.684.606,88 TL 75,95%
TOPLAM 334.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş 140.000.000 TL 100%
RAZI PETROCHEMICAL CO. 1.368.698.169.000 TL 48,88%
Razi Petrochemical Co. 1.368.698.169.000 TL 48,88%
Tarım Kredi Teknoloji A.Ş. 1.498.845,25 TL 15,78%
TARKIM BITKI KORUMA SAN. VE TIC. A.Ş. 6.400.000 TL 30,48%
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. 6.400.000 TL 30,48%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 1.82%
SON ÖDEME 0.1
SON TEMETTÜ TARİHİ 29 Tem 2016
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 14.708.465.873
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.279.416.182
Finansal Yatırımlar 44.716.110
Ticari Alacaklar 3.929.528.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.185.131.892
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.744.396.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.305.106.402
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.305.106.402
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.945.039.993
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.047.377.092
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 157.281.598
ARA TOPLAM 14.708.465.873
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 17.324.048.777
Finansal Yatırımlar 418.436.997
Ticari Alacaklar 300.000
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 300.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 32.976.550
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.976.550
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 390.341.867
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 599.081.040
Maddi Duran Varlıklar 13.761.474.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.460.191.490
- Şerefiye 222.296.838
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.237.894.652
Peşin Ödenmiş Giderler 275.207.787
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 275.207.787
Ertelenmiş Vergi Varlığı 386.038.687
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 32.032.514.650
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.272.326.998
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.310.818.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.560.364.502
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 22.262.385
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.538.102.117
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.776.568
Diğer Borçlar 877.651.284
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 877.651.284
Türev Araçlar 3.483.981
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 183.547.862
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 631.089.158
Kısa Vadeli Karşılıklar 585.595.576
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 142.746.290
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 442.849.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 14.272.326.998
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.122.808.554
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.018.513
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.111.790.041
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 764.200.350
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 347.589.691
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.395.135.552
Ö Z K A Y N A K L A R 16.637.379.098
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.370.435.005
Ödenmiş Sermaye 334.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 2.947.603.563
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.014.335.579
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.007.369.303
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -49.804.660
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.294.708.286
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.294.708.286
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 481.278.542
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.715.784.443
Net Dönem Karı/Zararı -417.275.408
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.266.944.093
TOPLAM KAYNAKLAR 32.032.514.650
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 35.541.343.688
Satışların Maliyeti (-) -31.658.806.129
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.882.537.559
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 3.882.537.559
Genel Yönetim Giderleri (-) -913.737.696
Pazarlama Giderleri (-) -1.783.407.265
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.294.230.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.612.689.765
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.866.933.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 290.959.838
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -328.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 180.863.852
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.338.428.752
Finansman Gelirleri 1.982.358.905
Finansman Giderleri (-) -2.217.102.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -515.241.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 466.726.377
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -357.840.712
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 824.567.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -48.514.759
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -48.514.759
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 368.760.649
- Ana Ortaklık Payları -417.275.408
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.454.851.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.059.192.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 42.195.074
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -8.439.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -26.258.004
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -620.277.446
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 765.821.040
Yabancı Para Çevirim Farkları 765.821.040
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.220.672.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.172.158.061
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 657.056.568
- Ana Ortaklık Payları 2.515.101.493
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0