HİSSELER

IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

IDGYO

ALIŞ 6.5
SATIŞ 6.58
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.01 (0.15%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 786372
Günlük Hacim (TL) 5084411.21
Gün İçi En Düşük 6.32
Gün İçi En Yüksek 6.6
Açılış Fiyatı 6.48
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 6.49
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 6.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 6.64
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 5.28
Haftalık En Düşük 6.32
Haftalık En Yüksek 6.6
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 6.24
Aylık En Yüksek 6.95
Aylık Değişim -0.14 (-2.11%)
Yıllık En Düşük 4.46
Yıllık En Yüksek 7.78
Yıllık Değişim 1.22 (23.11%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu IDGYO
Şirket Ünvanı İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK
Adres Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon (216) 443 82 90
Faks (216) 523 13 58
Site www.idealistgyo.com & www.idealistgyo.com.tr
Çalışan Sayısı 14
Sermaye 50000000.00
Kuruluş Tarihi 28/11/2007
İlk İşlem Tarihi 01.07.2010
Halka Arz Tarihi 24.06.2010
CEO İBRAHİM EKŞİ
Yönetim Kurulu Üyeleri İBRAHİM EKŞİ
MUSTAFA EKŞİ
EYÜP EKŞİ
DİDAR SEVDİL YILDIRIM
MEHMET ŞERİF CEM ATAÇ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 42.245.000 TL 84,49%
İBRAHİM EKŞİ 7.755.000 TL 15,51%
TOPLAM 50.000.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 222.016.327
Nakit ve Nakit Benzerleri 321.899
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 12.922.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.922.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 81.987
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.987
Türev Araçlar 0
Stoklar 120.166.917
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 72.060.025
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 71.249.597
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.100
Diğer Dönen Varlıklar 16.448.125
ARA TOPLAM 222.016.327
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 202.891.343
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 27.302
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.302
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 182.603.000
Maddi Duran Varlıklar 5.279.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.982.038
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 424.907.670
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.735.367
Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.495.276
- Banka Kredileri 42.495.276
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.147.398
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 13.374.972
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.374.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 907.287
Diğer Borçlar 7.018.555
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.018.555
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 80.345.496
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 219.925
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 36.646
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 183.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 102.693
ARA TOPLAM 166.735.367
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.055.069
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.754.754
Banka Kredileri 26.754.754
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 300.315
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 300.315
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 193.790.436
Ö Z K A Y N A K L A R 231.117.234
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.117.234
Ödenmiş Sermaye 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 211.278.315
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.062.851
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 44.302
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 44.302
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 44.302
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.889.102
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -41.700.707
Net Dönem Karı/Zararı -6.456.629
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 424.907.670
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 13.635.834
Satışların Maliyeti (-) -16.978.275
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -3.342.441
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR -3.342.441
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.143.222
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.223.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.780.554
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.042.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.214.332
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.171.364
Finansman Gelirleri 260.245
Finansman Giderleri (-) -10.892.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -21.030.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 14.573.390
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 14.573.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.456.629
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -6.456.629
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -6.456.629
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 23.719
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 20.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.961
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 23.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.432.910
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -6.432.910
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0