KONYA

ALIŞ 8292.5
SATIŞ 8297.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-42.5 (-0.51%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:47
Günlük Hacim (LOT) 2088
Günlük Hacim (TL) 17382327.5
Gün İçi En Düşük 8267.5
Gün İçi En Yüksek 8412.5
Açılış Fiyatı 8335
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 8335
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 8335
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 9032.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 7205
Haftalık En Düşük 8267.5
Haftalık En Yüksek 8412.5
Haftalık Değişim -42.5 (-0.51%)
Aylık En Düşük 8027.5
Aylık En Yüksek 9042.5
Aylık Değişim -740 (-8.19%)
Yıllık En Düşük 6917.5
Yıllık En Yüksek 12330
Yıllık Değişim 1087.5 (15.09%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu KONYA
Şirket Ünvanı KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Çimento-hazir beton-agrega
Adres Horozluhan Mahallesi Cihan Sk. No 15 42300 Selçuklu-KONYA
Telefon 0 332 3460355
Faks 0 332 3460365
Site www.konyacimento.com.tr
Çalışan Sayısı 356
Sermaye 4873440.00
Kuruluş Tarihi 12/12/1954
İlk İşlem Tarihi 26.10.1990
Halka Arz Tarihi 26.10.1990
CEO HÜSEYİN BURAK AKIN
Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET DÜLGER
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI
GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS
JACQUES MERCERON VICAT
LOUIS MERCERON VICAT
SOPHIE SIDOS
HÜSEYİN ERKAN
HÜSEYİN ÇEVİK
ZEYNEP KARAÇOR
SELÇUK ÖZTÜRK
AHMET ERHAN TİTREK
ELEONORE SIDOS
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 883.219,09 TL 18,12%
PARFICIM PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES 3.990.220,91 TL 81,88%
TOPLAM 4.873.440 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş. 1.755.000 TL 50%
Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. 74.250 TL 99%
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. 40.567.856,94 TL 100%
Sigma Beton Lab. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 10.000 TL 50%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 3.08%
SON ÖDEME 6.6
SON TEMETTÜ TARİHİ 22 May 2018
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.540.191.359
Nakit ve Nakit Benzerleri 229.313.142
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 581.618.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.833.646
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 579.785.231
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 91.941
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 670.112.777
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 32.284.162
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 26.770.460
ARA TOPLAM 1.540.191.359
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.123.005.360
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 8.248.159
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.006.188
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.821.081.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.279.778
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 341.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı 161.899.856
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.663.196.719
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.081.717.103
Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.996.619
- Banka Kredileri 110.711.721
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 768.518.486
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 221.374.503
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 547.143.983
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.147.680
Diğer Borçlar 15.841.274
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.841.274
Türev Araçlar 1.180.769
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.569.250
Kısa Vadeli Karşılıklar 58.340.143
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.019.136
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.321.007
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.081.717.103
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 86.491.458
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.190.155
Banka Kredileri 17.363.023
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.827.132
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 63.301.303
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 63.301.303
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.168.208.561
Ö Z K A Y N A K L A R 2.494.988.158
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.494.843.923
Ödenmiş Sermaye 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları 1.143.574.764
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.027.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -75.011.443
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -75.011.443
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -75.011.443
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -841.854
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -841.854
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 725.101.462
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.732.788
Net Dönem Karı/Zararı 683.515.608
Diğer Yedekler 19.337.346
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 144.235
TOPLAM KAYNAKLAR 3.663.196.719
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 4.425.409.270
Satışların Maliyeti (-) -3.586.195.515
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 839.213.755
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 839.213.755
Genel Yönetim Giderleri (-) -288.276.324
Pazarlama Giderleri (-) -47.855.659
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.609.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.362.783
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 511.328.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.668.972
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 28.061.947
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 561.172.963
Finansman Gelirleri 28.438.240
Finansman Giderleri (-) -175.617.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 352.604.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 330.906.875
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -121.948.954
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 452.855.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 683.511.407
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 683.511.407
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -4.201
- Ana Ortaklık Payları 683.515.608
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -15.184.888
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -20.246.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.061.629
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 310.838
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 414.451
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -103.613
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -14.874.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 668.637.357
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -44.517
- Ana Ortaklık Payları 668.681.874
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0