HİSSELER

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S.

ORGE

ALIŞ 64.55
SATIŞ 64.75
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.55 (-0.84%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1116670
Günlük Hacim (TL) 72429663.9
Gün İçi En Düşük 64.05
Gün İçi En Yüksek 66.25
Açılış Fiyatı 65.45
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 65.1
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 66.35
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 63
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 62
Haftalık En Düşük 62.75
Haftalık En Yüksek 68.5
Haftalık Değişim -1.8 (-2.71%)
Aylık En Düşük 61.9
Aylık En Yüksek 68.5
Aylık Değişim 1.55 (2.46%)
Yıllık En Düşük 59.5
Yıllık En Yüksek 89.7
Yıllık Değişim 2.55 (4.11%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ORGE
Şirket Ünvanı ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Faaliyet Alanı Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi
Adres Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon 02164573263
Faks 02164573267
Site www.orge.com.tr
Çalışan Sayısı 415
Sermaye 80000000.00
Kuruluş Tarihi 12/02/1998
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 08.05.2012
CEO Nevhan Gündüz
Yönetim Kurulu Üyeleri NEVHAN GÜNDÜZ
ORHAN GÜNDÜZ
MAHMUT GÜNDÜZ
MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN
İLHAN ŞÜKRÜ KAYA
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 36.729.993,24 TL 45,92%
EVLI EMERGING FRONTIER FUND 4.922.006 TL 6,15%
Nevhan GÜNDÜZ 13.824.891,96 TL 17,28%
Orhan GÜNDÜZ 24.523.108,8 TL 30,65%
TOPLAM 80.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
AND İnşaat Ticaret A.Ş. 250.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.94%
SON ÖDEME 0.2725
SON TEMETTÜ TARİHİ 02 May 2017
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.860.065.662
Nakit ve Nakit Benzerleri 207.211.438
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 358.234.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 358.234.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 4.999.196
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.999.196
Türev Araçlar 0
Stoklar 20.760.048
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 18.745.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 766.292
Diğer Dönen Varlıklar 8.730.700
ARA TOPLAM 1.860.065.662
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 325.813.581
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 473.241
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 473.241
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 252.595.000
Maddi Duran Varlıklar 16.402.614
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.721
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 3.674.237
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.185.879.243
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.299.187
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.169.900
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.226.187
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 238.441.851
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 238.441.851
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.323.686
Diğer Borçlar 5.116.244
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.655
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.094.589
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 615.280
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.048.750
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 541.656
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 507.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 613.299.187
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.833.175
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.788.030
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 13.500
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.240.070
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.240.070
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.791.575
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 864.132.362
Ö Z K A Y N A K L A R 1.321.746.881
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.321.746.747
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 406.958.995
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 37.723.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.521.090
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.521.090
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.521.090
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.176.119
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 562.126.232
Net Dönem Karı/Zararı 218.283.463
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 134
TOPLAM KAYNAKLAR 2.185.879.243
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 1.975.946.092
Satışların Maliyeti (-) -1.095.389.242
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 880.556.850
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 880.556.850
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.196.986
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.974.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -139.883.564
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 765.450.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.466.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.746.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 759.170.986
Finansman gelirleri 40.049.780
Finansman Giderleri (-) -68.770.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 294.498.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -76.214.953
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.404.533
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -67.810.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 218.283.541
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 218.283.541
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 78
- Ana Ortaklık Payları 218.283.463
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,73
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0