HİSSELER

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

OSMEN

ALIŞ 255.5
SATIŞ 255.75
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-13.25 (-4.93%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 98810
Günlük Hacim (TL) 26065559.25
Gün İçi En Düşük 255.75
Gün İçi En Yüksek 274.5
Açılış Fiyatı 272
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 269
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 258
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 292.25
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 168.8121
Haftalık En Düşük 237.1
Haftalık En Yüksek 284
Haftalık Değişim -2.25 (-0.87%)
Aylık En Düşük 237.1
Aylık En Yüksek 294.75
Aylık Değişim -36.5 (-12.49%)
Yıllık En Düşük 168.5146
Yıllık En Yüksek 387.1176
Yıllık Değişim 86.938 (51.5%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu OSMEN
Şirket Ünvanı OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasasında Alım Satıma Aracılık Faaliyetler
Adres Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 Sarıyer/İSTANBUL
Posta Kodu:34398
Adres Kodu:2568748400
Telefon 0212 3668800
Faks 0212 3284070
Site www.osmanlimenkul.com.tr
Çalışan Sayısı 305
Sermaye 20857759.00
Kuruluş Tarihi 19/12/1996
İlk İşlem Tarihi 14.02.2012
Halka Arz Tarihi 14.02.2012
CEO Pınar Çakılkaya
Yönetim Kurulu Üyeleri ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ
PINAR ÇAKILKAYA
ERDOĞAN YILMAZ
ELİF İDİL TÜRKMENOĞLU
YURDAKAN İŞKESEN
EMİN ETHEM KUTUCULAR
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 8.640.455,67 TL 41,26%
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 12.302.153,33 TL 58,74%
TOPLAM 20.942.609 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 40.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.39%
SON ÖDEME 1.1102
SON TEMETTÜ TARİHİ 29 May 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.406.443.169
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.418.624.678
Finansal Yatırımlar 193.952.559
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 193.952.559
Ticari Alacaklar 674.338.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.670.597
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 672.668.279
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 108.697.663
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.109
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.614.554
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.821.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.953
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 2.406.443.169
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 379.924.548
Finansal Yatırımlar 60.697.477
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 260.304.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.544.819
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 36.760.936
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.786.367.717
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.461.834.337
Kısa Vadeli Borçlanmalar 680.644.580
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.954.664
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 607.226.941
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 25.768
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 607.201.173
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.167.666
Diğer Borçlar 14.921.121
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.921.121
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.463.708
Kısa Vadeli Karşılıklar 107.327.182
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.610.859
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 74.716.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.475
ARA TOPLAM 1.461.834.337
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.224.240
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.564.427
Banka Kredileri 6.216.767
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.347.660
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.659.813
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.478.058.577
Ö Z K A Y N A K L A R 1.308.309.140
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.308.309.140
Ödenmiş Sermaye 20.942.609
Sermaye Düzeltme Farkları 189.778.264
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 29.781.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.078.383
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.078.383
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.078.383
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.507.575
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 538.967.743
Net Dönem Karı/Zararı 506.026.707
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.786.367.717
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 0
Satışların Maliyeti (-) 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 12.951.872.207
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) -11.252.887.432
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 1.698.984.775
BRÜT KAR/ZARAR 1.698.984.775
Genel Yönetim Giderleri (-) -613.443.358
Pazarlama Giderleri (-) -203.518.182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 30.844.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 13.309.366
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 926.177.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 926.177.050
Finansman Gelirleri 411.717.565
Finansman Giderleri (-) -227.835.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 731.746.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -225.719.343
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -234.456.344
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.737.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 506.026.707
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 506.026.707
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 506.026.707
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -174.154
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -248.791
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 74.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 74.637
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -174.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 505.852.553
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 505.852.553
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0