HİSSELER

PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

PEKGY

ALIŞ 7.74
SATIŞ 7.75
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.21 (-2.64%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 16261712
Günlük Hacim (TL) 127132487.12
Gün İçi En Düşük 7.69
Gün İçi En Yüksek 8.04
Açılış Fiyatı 7.98
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 7.95
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 7.95
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 7.68
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 32.78
Haftalık En Düşük 7.69
Haftalık En Yüksek 8.04
Haftalık Değişim -0.21 (-2.64%)
Aylık En Düşük 7.45
Aylık En Yüksek 9.11
Aylık Değişim 0.06 (0.78%)
Yıllık En Düşük 7.45
Yıllık En Yüksek 37.78
Yıllık Değişim -25.04 (-76.39%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu PEKGY
Şirket Ünvanı PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul
Telefon 2124443264
Faks 2122410090
Site www.pekergyo.com
Çalışan Sayısı 25
Sermaye 669833746.99
Kuruluş Tarihi
İlk İşlem Tarihi 21.02.2018
Halka Arz Tarihi 16.02.2018
CEO ONUR ÖZALP
Yönetim Kurulu Üyeleri HASAN PEKER
FATİH PEKER
MEHMET SERKAN KARABACAK
ALPER SAHA
BORA ORUÇ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 440.468.780,53 TL 65,76%
Hasan Peker 229.364.966,46 TL 34,24%
TOPLAM 669.833.746,99 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Blue Stone Investment GmbH 25.000 TL 100%
Nordstern Düsseldorf GmbH 25.000 TL 100%
Peker Gmbh 1.000.000 TL 100%
Peker GYO Global GmbH 25.000 TL 100%
Peker Gyo Spain SL 3.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.731.535.403
Nakit ve Nakit Benzerleri 57.631.848
Finansal Yatırımlar 93.129.712
Ticari Alacaklar 854.211.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 148.230.293
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 705.981.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.039.859
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.187.382
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.852.477
Türev Araçlar 0
Stoklar 295.541.592
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 366.977.055
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 360.372.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.897
Diğer Dönen Varlıklar 56.971.505
ARA TOPLAM 1.731.535.403
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.174.129.823
Finansal Yatırımlar 781.402
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 857.345
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 857.345
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.095.680.007
Maddi Duran Varlıklar 54.585.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 13.029.560
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.029.560
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.196.027
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 5.905.665.226
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 361.120.059
Kısa Vadeli Borçlanmalar 150.738.784
- Banka Kredileri 119.063.019
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.223.037
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 120.652.103
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 960.730
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 119.691.373
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 809.554
Diğer Borçlar 32.507.113
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.631.630
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.875.483
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 360.565
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 360.565
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.519.925
ARA TOPLAM 361.120.059
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.214.866.481
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.021.697.331
Banka Kredileri 2.006.153.469
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.543.862
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.160.344
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 495.880
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 495.880
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 191.512.926
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.575.986.540
Ö Z K A Y N A K L A R 3.329.678.686
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.118.620.735
Ödenmiş Sermaye 669.833.747
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.424.043.311
Sermaye Düzeltme Farkları 1.787.200.218
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -531.593
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -531.593
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -531.593
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -514.092.143
- Yabancı Para Çevirim Farkları -514.092.143
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 115.248.666
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.524.924.167
Net Dönem Karı/Zararı 960.065.232
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 211.057.951
TOPLAM KAYNAKLAR 5.905.665.226
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 896.366.309
Satışların Maliyeti (-) -964.142.008
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -67.775.699
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR -67.775.699
Genel Yönetim Giderleri (-) -119.908.769
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.311.950.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -126.206.262
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 998.060.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 523.668.435
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -227.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.521.500.768
Finansman Gelirleri 18.981.665
Finansman Giderleri (-) -124.104.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.124.439.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -119.798.557
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -119.798.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.004.640.697
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 1.004.640.697
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 44.575.465
- Ana Ortaklık Payları 960.065.232
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 58.604
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 58.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -47.958.513
Yabancı Para Çevirim Farkları -47.958.513
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -47.899.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 956.740.788
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 932.347.083
- Ana Ortaklık Payları 24.393.705
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0