HİSSELER

TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S.

PRKAB

ALIŞ 38.08
SATIŞ 38.14
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.36 (-0.94%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:23
Günlük Hacim (LOT) 119053
Günlük Hacim (TL) 4566182.82
Gün İçi En Düşük 38.06
Gün İçi En Yüksek 38.72
Açılış Fiyatı 38.44
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 38.44
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 38.44
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 41.24
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 30.14
Haftalık En Düşük 38.06
Haftalık En Yüksek 38.72
Haftalık Değişim -0.36 (-0.94%)
Aylık En Düşük 36.14
Aylık En Yüksek 42.74
Aylık Değişim -3.16 (-7.66%)
Yıllık En Düşük 29.14
Yıllık En Yüksek 53.5
Yıllık Değişim 7.94 (26.34%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu PRKAB
Şirket Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Haberleşme ve enerji kabloları imalatı
Adres Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa
Telefon 224 2703048
Faks 224 2703024
Site www.prysmiangroup.com.tr
Çalışan Sayısı 597
Sermaye 216733652.00
Kuruluş Tarihi 20/01/1964
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 17.01.1986
CEO ÜLKÜ ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyeleri HALİL İBRAHİM KONGUR
SARAH LYNN SNYDER
MARCELO DEPAOLA
MARIA CRISTINA BIFULCO
GIACOMO SOFIA
EBGÜ SENEM DEMİRKAN
MEHMET GÖÇMEN
MİNE AYHAN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 35.226.997,66 TL 16,25%
DRAKA HOLDING B.V. 181.506.654,34 TL 83,75%
TOPLAM 216.733.652 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.34%
SON ÖDEME 0.0763
SON TEMETTÜ TARİHİ 25 May 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 4.905.618.606
Nakit ve Nakit Benzerleri 544.461.080
Finansal Yatırımlar 59.075.600
Ticari Alacaklar 1.819.612.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 343.442.705
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.476.169.880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.576.408
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.576.408
Türev Araçlar 65.161.925
Stoklar 1.214.969.330
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 176.122.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 283.505.935
Diğer Dönen Varlıklar 358.057.152
ARA TOPLAM 4.905.618.606
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 915.398.408
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 456.752.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.000.630
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.000.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 77.784.908
Diğer Duran Varlıklar 349.306.508
TOPLAM VARLIKLAR 5.821.017.014
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.605.744.205
Kısa Vadeli Borçlanmalar 180.359.109
- Banka Kredileri 173.049.052
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.445.005.503
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.861.147.945
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.583.857.558
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.631.251
Diğer Borçlar 175.000.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 53.406.200
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 212.570.625
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 348.046.900
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 92.630.003
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 255.416.897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.515.837
ARA TOPLAM 4.605.744.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.582.764
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.375.615
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.375.615
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 141.207.149
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 138.875.895
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.331.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.757.326.969
Ö Z K A Y N A K L A R 1.063.690.045
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.063.690.045
Ödenmiş Sermaye 216.733.652
Sermaye Düzeltme Farkları 1.745.658.215
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.238.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -133.445.403
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -133.445.403
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.900.056
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -967.273.964
Net Dönem Karı/Zararı -86.861.035
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 5.821.017.014
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 12.472.610.556
Satışların Maliyeti (-) -11.281.971.218
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.190.639.338
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 1.190.639.338
Genel Yönetim Giderleri (-) -294.332.003
Pazarlama Giderleri (-) -605.556.776
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.673.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 153.149.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -394.171.656
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.054.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.709.820
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 32.764.318
Finansman Gelirleri 69.131.216
Finansman Giderleri (-) -501.096.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -70.325.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.535.460
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.502.270
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.966.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -86.861.035
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -86.861.035
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -86.861.035
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -101.873.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -135.831.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33.957.867
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -101.873.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -188.734.635
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -188.734.635
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0