HİSSELER

TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S.

TSPOR

ALIŞ 2.13
SATIŞ 2.14
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.13 (6.47%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 100717925
Günlük Hacim (TL) 210413237.61
Gün İçi En Düşük 2.02
Gün İçi En Yüksek 2.14
Açılış Fiyatı 2.03
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 2.01
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 2.08
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 2.06
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 1.6113
Haftalık En Düşük 1.96
Haftalık En Yüksek 2.14
Haftalık Değişim 0.06 (2.88%)
Aylık En Düşük 1.96
Aylık En Yüksek 2.37
Aylık Değişim 0.08 (3.88%)
Yıllık En Düşük 1.38
Yıllık En Yüksek 2.37
Yıllık Değişim 0.529 (32.81%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu TSPOR
Şirket Ünvanı TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı SPORTİF İDMAN FAALİYETLERİ ,SÖZLEŞMEDE YAZILI HUSUSLAR
Adres MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ, HAVAALANI ALTI ,TRABZON
Telefon 0.462.3250967
Faks 0.462.3259403
Site trabzonspor.org.tr
Çalışan Sayısı 223
Sermaye 500000000.00
Kuruluş Tarihi 28/03/1994
İlk İşlem Tarihi 10.04.2005
Halka Arz Tarihi 10.04.2005
CEO SİNAN ZENGİN
Yönetim Kurulu Üyeleri ERTUĞRUL DOĞAN
ZEYYAT KAFKAS
ALİ HAYDAR GEDİKLİ
SAMİ KARAMAN
MUHARREM EMRAL
ABDULKADİR FERDA BAŞKAN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 1.224.991.762,49 TL 49%
TOPLAM 2.500.000.000 TL 100%
TRABZONSPOR FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A Ş 1.275.008.237,51 TL 51%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 9.437.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 3.95%
SON ÖDEME 0.214
SON TEMETTÜ TARİHİ 26 Tem 2013
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.644.984.485
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.367.940
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 139.740.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 2.280.487.571
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.276.716.272
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.771.299
Türev Araçlar 0
Stoklar 122.771.554
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.899.268
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.597.680
Diğer Dönen Varlıklar 34.119.847
ARA TOPLAM 2.644.984.485
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.447.254.083
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.770.000
Maddi Duran Varlıklar 535.448.569
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 881.428.575
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 606.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.092.238.568
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.621.772.330
Kısa Vadeli Borçlanmalar 24.670.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 39.283.358
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 492.343.681
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 492.343.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.045.591.497
Diğer Borçlar 450.612.827
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 339.446.384
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 111.166.443
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 542.550.628
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.643.489
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.640.729
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 158.012
ARA TOPLAM 2.621.772.330
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.783.481.870
Uzun Vadeli Borçlanmalar 959.180.605
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 213.803.583
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 400.337.489
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 165.443.816
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.473.367
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.243.010
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.405.254.200
Ö Z K A Y N A K L A R -313.015.632
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -313.015.632
Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000
Sermaye Düzeltme Farkları 3.050
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.387.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 437.122.927
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.909.545.970
Net Dönem Karı/Zararı -1.265.557.674
Diğer Yedekler 46.924.504
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.092.238.568
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 1.114.208.582
Satışların Maliyeti (-) -2.015.183.849
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -900.975.267
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR -900.975.267
Genel Yönetim Giderleri (-) -85.878.200
Pazarlama Giderleri (-) -43.027.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 398.905.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -810.975.041
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.441.949.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 180.928.677
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -65.077.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.326.098.367
Finansman Gelirleri 224.635.554
Finansman Giderleri (-) -171.906.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.273.369.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.811.352
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.643.489
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19.454.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.265.557.674
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -1.265.557.674
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -1.265.557.674
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.990.769
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.990.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.990.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.267.548.443
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -1.267.548.443
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0