HİSSELER

UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL A.S.

UFUK

ALIŞ 440
SATIŞ 0
GÜNLÜK DEĞİŞİM
40 (10%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 48941
Günlük Hacim (TL) 20866927.5
Gün İçi En Düşük 400
Gün İçi En Yüksek 440
Açılış Fiyatı 400.25
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 400
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 430
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 446.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 89.3
Haftalık En Düşük 371
Haftalık En Yüksek 440
Haftalık Değişim 10 (2.33%)
Aylık En Düşük 371
Aylık En Yüksek 484
Aylık Değişim -6.5 (-1.46%)
Yıllık En Düşük 85
Yıllık En Yüksek 598
Yıllık Değişim 350.7 (392.72%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu UFUK
Şirket Ünvanı UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Faaliyet Alanı Esas Sözleşmede yazılı işler
Adres Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 524 29 34
Faks 0216 570 15 55
Site www.ufukyyg.com.tr
Çalışan Sayısı 3
Sermaye 46846881.00
Kuruluş Tarihi 08/12/1995
İlk İşlem Tarihi 09.11.2006
Halka Arz Tarihi . .
CEO EREN MANTAŞ
Yönetim Kurulu Üyeleri İBRAHİM TAŞKIN
SELİM İMAN
ÖMER FARUK SEVGİLİ
EREN MANTAŞ
ESRA KIVRAK
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 3.267.238,9 TL 6,97%
TOPLAM 46.846.881 TL 100%
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 43.579.642,1 TL 93,03%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 68.429.804,18 TL 10,34%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 353.705.277
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.727
Finansal Yatırımlar 250.130
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 250.130
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 250.130
Ticari Alacaklar 95.987.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 95.987.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 187.404.836
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 179.925.096
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.479.740
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.625.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 7.668
ARA TOPLAM 288.290.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 65.414.846
DURAN VARLIKLAR 851.051.750
Finansal Yatırımlar 388.611.563
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 436.250.000
Maddi Duran Varlıklar 105.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.087
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.016.410
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.204.757.027
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.507.689
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 2.362.624
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.362.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 211.360
Diğer Borçlar 788.120
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 788.120
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.097.446
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.020.708
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.076.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.048.139
ARA TOPLAM 9.507.689
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.140.799
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.140.799
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.140.799
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.648.488
Ö Z K A Y N A K L A R 1.194.108.539
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.194.108.539
Ödenmiş Sermaye 46.846.881
Sermaye Düzeltme Farkları 544.999.536
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -338.602
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -338.602
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -338.602
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -119.312.779
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -119.312.779
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 175.802.678
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 966.950.305
Net Dönem Karı/Zararı -417.624.657
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.204.757.027
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 95.755.974
Satışların Maliyeti (-) -23.853.493
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 71.902.481
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 71.902.481
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.495.114
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 114.296.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -552.639.843
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -381.935.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 179.363.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -98.016.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -300.588.384
Finansman Gelirleri 454.488
Finansman Giderleri (-) -195.512.342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -705.700.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 288.075.627
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 288.075.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -417.624.657
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -417.624.657
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -417.624.657
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 81.480
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 81.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -755.650.916
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -755.569.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.173.194.093
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -1.173.194.093
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0