HİSSELER

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM A.S.

UZERB

ALIŞ 728.5
SATIŞ 734
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-37.5 (-4.9%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 11106
Günlük Hacim (TL) 8358210
Gün İçi En Düşük 720
Gün İçi En Yüksek 766
Açılış Fiyatı 766
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 766
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 766
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 832.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 141.6
Haftalık En Düşük 720
Haftalık En Yüksek 766
Haftalık Değişim -37.5 (-4.9%)
Aylık En Düşük 688
Aylık En Yüksek 915.5
Aylık Değişim -104 (-12.49%)
Yıllık En Düşük 146.6
Yıllık En Yüksek 1111
Yıllık Değişim 586.9 (414.48%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu UZERB
Şirket Ünvanı UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 258 518 20 40
Faks 0 212 212 00 60
Site www.uzertas.com.tr
Çalışan Sayısı 6
Sermaye 8000000.00
Kuruluş Tarihi 04/01/1972
İlk İşlem Tarihi 09.07.2012
Halka Arz Tarihi . .
CEO AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN
Yönetim Kurulu Üyeleri REHA ÇIRAK
MURAT OKU
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
MİTHAT KILIÇ
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 2.109.998,96 TL 26,37%
INVESTAT HOLDING LIMITED 5.890.001,04 TL 73,63%
TOPLAM 8.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. 8.600.000 TL 100%
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. 11.900.085 TL 51%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 14.050.958
Nakit ve Nakit Benzerleri 346.616
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 5.026.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.026.758
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 618
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 618
Türev Araçlar 0
Stoklar 5.497.342
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 434.375
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.745.249
ARA TOPLAM 14.050.958
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 71.166.861
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 145
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 145
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.950.000
Maddi Duran Varlıklar 83.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.533
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 85.217.819
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.706.529
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 12.507.069
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.507.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.430
Diğer Borçlar 1.736.034
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.717.065
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.969
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 114.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.280.513
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 18.706.529
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.191.974
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 84.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 84.548
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.107.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.898.503
Ö Z K A Y N A K L A R 59.319.316
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 59.319.316
Ödenmiş Sermaye 8.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 60.983.406
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 330.208
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.379.124
Net Dönem Karı/Zararı 4.384.826
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 85.217.819
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 50.316.102
Satışların Maliyeti (-) -41.787.114
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.528.988
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 8.528.988
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.707.784
Pazarlama Giderleri (-) -4.275.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -286.774
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.736.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.287.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.551.204
Finansman Gelirleri 453.434
Finansman Giderleri (-) -4.157.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.858.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.473.402
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.280.513
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.192.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.384.826
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 4.384.826
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 4.384.826
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 505.329
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 631.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -126.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -126.332
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 505.329
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.890.155
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 4.890.155
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0