HİSSELER

YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TIC. VE SAN. A.S.

YBTAS

ALIŞ 184040
SATIŞ 184042.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
4372.5 (2.43%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 7
Günlük Hacim (TL) 1273480
Gün İçi En Düşük 180000
Gün İçi En Yüksek 184042.5
Açılış Fiyatı 180000
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 179670
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 184042.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 181002.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 142500
Haftalık En Düşük 180000
Haftalık En Yüksek 184042.5
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 165000
Aylık En Yüksek 184042.5
Aylık Değişim 3040 (1.68%)
Yıllık En Düşük 135970
Yıllık En Yüksek 225000
Yıllık Değişim 41542.5 (29.15%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu YBTAS
Şirket Ünvanı YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Çimento üretim ve satış
Adres Saray Beldesi Fatih Mah. Yibitaş Bulvarı No:29 (66920) Yerköy / YOZGAT
Telefon 3128606300
Faks 8509558449
Site www.yibitasyozgat.com
Çalışan Sayısı 94
Sermaye 100000.00
Kuruluş Tarihi 01/01/1973
İlk İşlem Tarihi 09.08.2012
Halka Arz Tarihi . .
CEO HATIM BEN MOUSSA
Yönetim Kurulu Üyeleri RASHID SEFFAR
HATIM BEN MOUSSA
ANTONIA MIGUEL SOUSA PELICANO
ŞAHAP SARIER
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
TOPLAM 0 TL 0%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.86%
SON ÖDEME 21.1301
SON TEMETTÜ TARİHİ 26 Nis 2018
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 377.174.393
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.607
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 160.715.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.933.007
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 158.782.679
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 48.482.291
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.438.598
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.693
Türev Araçlar 0
Stoklar 160.253.932
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.676.635
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 13.242
ARA TOPLAM 377.174.393
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 929.439.040
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 731.366
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 731.366
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 845.771.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 953.893
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.981.904
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.306.613.433
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 326.106.698
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 288.375.442
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.832.577
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 247.542.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.755.940
Diğer Borçlar 3.760.223
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 903.886
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.856.337
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 16.140.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.994.159
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.080.658
ARA TOPLAM 326.106.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.551.025
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.551.025
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.098.164
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 452.861
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 339.657.723
Ö Z K A Y N A K L A R 966.955.710
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 966.955.710
Ödenmiş Sermaye 100.000
Sermaye Düzeltme Farkları 528.929.260
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.213.630
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.213.630
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.213.630
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 128.809.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.505.237
Net Dönem Karı/Zararı 250.825.750
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.306.613.433
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 1.109.806.737
Satışların Maliyeti (-) -890.599.534
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 219.207.203
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 219.207.203
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.634.668
Pazarlama Giderleri (-) -58.545.165
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.985.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.492.814
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 91.520.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.231.735
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 95.751.949
Finansman Giderleri (-) -59.614.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 69.580.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 181.245.462
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -22.437.137
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 203.682.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 250.825.750
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 250.825.750
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 250.825.750
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.051.317
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.401.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 350.438
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.051.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 249.774.433
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 249.774.433
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0