YESIL

ALIŞ 4.64
SATIŞ 4.67
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.03 (-0.64%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 7265372
Günlük Hacim (TL) 33905242.23
Gün İçi En Düşük 4.6
Gün İçi En Yüksek 4.75
Açılış Fiyatı 4.67
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 4.67
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 4.64
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 4.88
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 3.91
Haftalık En Düşük 4.6
Haftalık En Yüksek 4.75
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 4.42
Aylık En Yüksek 5.03
Aylık Değişim -0.24 (-4.92%)
Yıllık En Düşük 3.6
Yıllık En Yüksek 6.38
Yıllık Değişim 0.73 (18.67%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu YESIL
Şirket Ünvanı YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon
Adres
Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL
Telefon 0212 483 01 07
Faks 0212-482 27 30
Site www.yesilyatirimholding.com
Çalışan Sayısı 0
Sermaye 215000000.00
Kuruluş Tarihi 22/09/2003
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 02.03.2004
CEO ALAİTTİN SILAYDIN
Yönetim Kurulu Üyeleri ALAİTTİN SILAYDIN
ONUR AKÇAY
ERSİN BENGÜL
ERMAN KENDİBAŞINA
UFUK OLTULU
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 197.682.713,14 TL 91,95%
KAMİL ENGİN YEŞİL 17.317.286,86 TL 8,05%
TOPLAM 215.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
WOWWO E TICARET TELEKOMÜNIKASYON VE TEKNOLOJI A.Ş. 197.000.000 TL 54,42%
Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. 18.821.613 TL 50%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 693.115
Nakit ve Nakit Benzerleri 21.154
Finansal Yatırımlar 198.791
Ticari Alacaklar 2.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.360
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 262
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 262
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 114.321
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 335
Diğer Dönen Varlıklar 355.892
ARA TOPLAM 693.115
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 652.631.595
Finansal Yatırımlar 494.272.405
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 158.359.190
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 653.324.710
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.999.374
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 421.259
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.200
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.059
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 497.361
Diğer Borçlar 3.018.621
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.953.154
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 65.467
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 3.999.374
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.999.374
Ö Z K A Y N A K L A R 649.325.336
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 649.325.336
Ödenmiş Sermaye 215.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 588.789.129
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.150.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.627.225
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -198.217.505
Net Dönem Karı/Zararı -21.023.993
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 653.324.710
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 33.124.136
Satışların Maliyeti (-) 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 33.124.136
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 33.124.136
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.527.476
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 288.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.058.455
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.826.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.826.599
Finansman gelirleri 5.131
Finansman Giderleri (-) -1.244.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -233.710.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 212.686.073
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 212.686.073
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.023.993
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -21.023.993
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -21.023.993
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0