HİSSELER

YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.

YUNSA

ALIŞ 81.15
SATIŞ 81.3
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.1 (0.12%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:38
Günlük Hacim (LOT) 143701
Günlük Hacim (TL) 11679427.85
Gün İçi En Düşük 80.5
Gün İçi En Yüksek 82.2
Açılış Fiyatı 81.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 81.2
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 81.2
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 85.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 69.8296
Haftalık En Düşük 80.5
Haftalık En Yüksek 82.2
Haftalık Değişim 0.1 (0.12%)
Aylık En Düşük 77.5
Aylık En Yüksek 86.95
Aylık Değişim -4.2 (-4.91%)
Yıllık En Düşük 66.4244
Yıllık En Yüksek 108.1975
Yıllık Değişim 11.47 (16.43%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu YUNSA
Şirket Ünvanı YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Yünlü tekstil mamülleri
Adres Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 1B Blok No: 3b İç Kapı No: 52 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0 212 365 65 00
Faks 0 212 282 50 67-68
Site www.yunsa.com
Çalışan Sayısı 1027
Sermaye 29160000.00
Kuruluş Tarihi 15/06/1973
İlk İşlem Tarihi 06.04.1990
Halka Arz Tarihi 06.04.1990
CEO MUSTAFA SÜRMEGÖZ
Yönetim Kurulu Üyeleri MUSTAFA SÜRMEGÖZ
TAMER SAKA
TAHA ADNAN SÜRMEGÖZ
CEM NURİ TEZEL
AHMET YARIZ
AHMET CEVAT ACAR
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 25.270.562,88 TL 42,12%
SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 34.729.437,12 TL 57,88%
TOPLAM 60.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Yunsa Germany Gmbh 661.350 TL 100%
Yunsa Italia SRL 110.977 TL 100%
Yunsa UK Limited 2.451 TL 100%
Yunsa USA 7.882 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 4.06%
SON ÖDEME 3.9456
SON TEMETTÜ TARİHİ 30 May 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.433.500.317
Nakit ve Nakit Benzerleri 478.457.638
Finansal Yatırımlar 18.021.371
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 18.021.371
Ticari Alacaklar 374.454.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.454.044
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.964.857
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.964.857
Türev Araçlar 0
Stoklar 511.355.426
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 42.277.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 4.969.712
ARA TOPLAM 1.433.500.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 2.107.298.338
Finansal Yatırımlar 357.325
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.985.178.688
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.985.178.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.421.388
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.421.388
Peşin Ödenmiş Giderler 578.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 578.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 3.540.798.655
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.130.814
Kısa Vadeli Borçlanmalar 250.795.518
- Banka Kredileri 234.936.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 313.114.743
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 313.114.743
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 56.202.669
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 190.053
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 84.322.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.397.032
Kısa Vadeli Karşılıklar 20.495.372
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.571.926
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.923.446
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 613.003
ARA TOPLAM 747.130.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.579.524
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47.685.126
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 121.535.602
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.000.710.338
Ö Z K A Y N A K L A R 2.540.088.317
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.540.088.317
Ödenmiş Sermaye 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 918.495.536
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.192.239.097
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.192.239.097
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -141.628.883
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.698.163
- Yabancı Para Çevirim Farkları 18.698.163
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 409.738.863
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -603.326.221
Net Dönem Karı/Zararı 544.242.879
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.540.798.655
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 2.188.547.653
Satışların Maliyeti (-) -1.552.746.170
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 635.801.483
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 635.801.483
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.390.862
Pazarlama Giderleri (-) -140.409.337
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.389.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 221.543.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -198.165.943
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 448.005.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.007.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 471.012.474
Finansman gelirleri 128.670.374
Finansman Giderleri (-) -64.859.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 620.022.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -75.779.996
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -122.896.184
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 47.116.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 544.242.879
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 544.242.879
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 544.242.879
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0