Dijital platformlar RTÜK'e ödeme yapacak

Hazal Orta
PAYLAŞ
  • RTÜK'ün Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Yapılan açıklamaya göre dijital platformlar, yıllık satışlarının yüzde 1,5'ini RTÜK'e ödeyecek.
Dijital platformlar RTÜK'e ödeme yapacak

Resmi Gazete'de; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımlandı.

Yönetmeliklerle birlikte; yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde 1,5'ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK'e ödeyecek.

Resmi Gazete'de şu sözlere yer verildi.

"Yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde birbuçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula öderler. İlgili yıla ait olarak beyan edilen ticari iletişim gelirleri, program destekleme gelirleri hariç olmak üzere, Üst Kurul tarafından net satış tutarından mahsup edilir.

Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlüdürler. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilir."