Bireysel krediler 3,1 trilyon TL oldu

PAYLAŞ
  • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla bireysel krediler yüzde 57 artarak 3,1 trilyon TL oldu.
  • Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, taşıt kredileri 10 milyar TL'ye ulaştı.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir en yüksek bireysel kredi bakiyesine sahip iller oldu.
Bireysel krediler 3,1 trilyon TL oldu
iStock

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kredi verilerini açıkladı.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 57 artarak 3,1 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 16 milyar TL’lik bireysel kredinin 10 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları, yüzde 28’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 14’ünü konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 8’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 77,2 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Nisan ayında 146 bin kişi ilk defa kredi kartı, 91 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 6 bin oldu. 133 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 9 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Nisan 2024 ayı itibarıyla İstanbul yüzde 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Bayburt ve Siirt son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.