TBMM Komisyonu'ndaki kripto para düzenlemesinin içeriği

Ahmet Bal
PAYLAŞ
  • "Kripto varlık" düzenlemesiyle kayıt dışılık azaltılacak, yatırımcı korunacak. İnternet sitesi erişim engeli veya içeriğin çıkarılması gibi tedbirlerin hızlıca alınmasıyla yatırımcının korunması hedefleniyor.
  • Yaklaşık 100 milyon liralık gelir etkisi oluşturması beklenen düzenlemenin, bütçeye ilave bir mali yük getirmesi öngörülmüyor.
  • Platformlarda yaklaşık 7 milyar dolarlık varlık saklanırken, 10 kripto varlık alım satım platformunun toplam kripto varlıklarının yüzde 29,6'sını Bitcoin, Ethereum ve Tether oluşturuyor.
TBMM Komisyonu'ndaki kripto para düzenlemesinin içeriği
iStock

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle platformlardaki tüm transfer işlemleri kayıt altına alınarak şeffaflığın sağlanması, internet sitesi erişim engeli veya içeriğin çıkarılması gibi tedbirlerin hızlıca alınmasıyla yatırımcının korunması hedefleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizindeki bilgilere göre, teklifle yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye'deki kripto varlık ekosisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi amaçlanıyor.

Etki analizinde, kripto varlık düzenlemesinin yatırımcılar nezdinde yaratacağı etkinin, daha önce kaldıraçlı alım satım işlemleri (foreks) için 2011 yılında yapılan düzenlemeye benzer etkiler yaratabileceği öngörüldü.

Düzenlemenin merkezi yönetim bütçesine doğrudan ilave bir mali yük getirmediğine işaret edilerek, SPK denetimindeki kurum ve piyasalara yeni bir alan daha ekleneceği dikkate alındığında bilişim uzmanları başta olmak üzere personel ihtiyacında kayda değer bir artış ortaya çıkmasının beklendiği ve bu durumun mali bir etki oluşturabileceği bildirildi.

Teklifte öngörülen yükümlülükleri sağlayan ve bu alanda faaliyet göstermek amacıyla SPK'ye başvuruda bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcılara faaliyet izni ve bu izni gösterir yetki belgesinin, yetki belgesi harcı karşılığında verileceği bildirilen analizde, düzenlemenin temel amacının gelir elde etmek olmadığı vurgulandı.

Kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak

Etki analizinde, teklifin yasalaşmasıyla platformlarda gerçekleştirilen tüm transfer işlemlerinin kayıt altına alınması yükümlülüğü getirilerek platform nezdindeki hareketler bakımından uluslararası ilkelere uygun şekilde şeffaflık sağlanmasının amaçlandığı ve kripto varlık ekosistemindeki kayıt dışılığın azaltılacağı belirtildi.

Kripto varlıklara yönelik saklama hizmetinin SPK tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görülen bankalarca veya SPK tarafından belirlenen diğer kuruluşlarca sunulmasına yönelik düzenlemeye gidildiği ifade edilerek, mevcut durumda kripto varlık alım satım platformlarında yaklaşık 7 milyar dolar tutarında varlığın saklamasının yapıldığı bildirildi.

Platformlar nezdinde saklaması yapılan varlıkların risk düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla dünyada en yüksek kapitalizasyona sahip olan üç kripto varlığın (Bitcoin, Ethereum ve Tether) platformların portföyünde yer alan tüm kripto varlıklara oranlanması yöntemiyle yapılan hesaplama sonucunda, bilgi talep edilen 10 kripto varlık alım satım platformunun toplam kripto varlıklarının yüzde 29,6'sını en yüksek kapitalizasyona sahip üç kripto varlığın oluşturduğu kaydedildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) üye kapsayıcılığının artırılmasıyla ilk etapta kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilmesi beklenen 10 ila 20 kripto varlık hizmet sağlayıcısının ve bu ay itibarıyla faaliyet gösteren 17 kitle fonlama platformunun TSPB'ye üye olmasının öngörüldüğü bildirildi. Böylece TSPB tarafından geliştirilecek eğitim, konferans gibi çalışmaların daha güçlü bir şekilde finanse edileceği, birlik yapısıyla sağlanan otokontrol mekanizması sayesinde kamu tarafından yürütülecek denetim maliyetlerinin azaltılmasının beklendiği ifade edildi.

Teklifle kripto varlık ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların kayıt dışı faaliyetlerinin önlenmesi ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen kuruluşların SPK'den izin alarak faaliyet göstermesinin öngörüldüğü belirtilerek, bu bağlamda geçen yıl kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak mevzuata aykırı paylaşım yapıldığı tespit edilen toplamda 1701 internet sitesine erişim yasağı getirildiği de kaydedildi.

SPK ve TÜBİTAK bütçesine gelir kaydedilecek

Etki analizinde, teklifin yasalaşmasıyla idari para cezası verilmesi halinde elde edilecek kamu gelirinin artmasının beklendiği bildirildi. Şirketlerin faiz dışı gelirlerinin yüzde biri SPK yüzde biri ise TÜBİTAK'a aktarılıyor. Bu da 5 milyar liralık hacmi olan sektörden 100 milyon TL ek gelir anlamına geliyor.