HİSSELER

ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S.

ACSEL

ALIŞ 134
SATIŞ 136
GÜNLÜK DEĞİŞİM
2.5 (1.9%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 141689
Günlük Hacim (TL) 19136314.7
Gün İçi En Düşük 132.6
Gün İçi En Yüksek 138.4
Açılış Fiyatı 133.8
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 131.5
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 134
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 145.2
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 106.2
Haftalık En Düşük 132.6
Haftalık En Yüksek 138.4
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 127.9
Aylık En Yüksek 145.4
Aylık Değişim -11.2 (-7.71%)
Yıllık En Düşük 105.8
Yıllık En Yüksek 195.6
Yıllık Değişim 27.8 (26.18%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ACSEL
Şirket Ünvanı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Adres Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli
Telefon 0258 518 11 22
Faks 0258 518 11 23
Site www.aciselsan.com.tr
Çalışan Sayısı 88
Sermaye 10721700.00
Kuruluş Tarihi 06/04/1973
İlk İşlem Tarihi 06.07.2012
Halka Arz Tarihi . .
CEO Zafer Karagöl
Yönetim Kurulu Üyeleri REHA ÇIRAK
MUSTAFA ÜNAL
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
MİTHAT KILIÇ
SEZAİ BEKGÖZ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 5.282.267,35 TL 49,27%
TOPLAM 10.721.700 TL 100%
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 5.439.432,65 TL 50,73%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 1.260 TL 0%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.16%
SON ÖDEME 0.15
SON TEMETTÜ TARİHİ 31 Tem 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 191.965.387
Nakit ve Nakit Benzerleri 274.216
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 73.393.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.393.487
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.535.727
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.535.727
Türev Araçlar 0
Stoklar 92.383.212
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.363.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.815.467
Diğer Dönen Varlıklar 11.199.875
ARA TOPLAM 191.965.387
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 370.906.416
Finansal Yatırımlar 1.260
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 110.680.000
Maddi Duran Varlıklar 254.584.680
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.905
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 1.240.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.116.480
Diğer Duran Varlıklar 91
TOPLAM VARLIKLAR 562.871.803
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.651.809
Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.755.845
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 61.152.379
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.647.192
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.505.187
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 769.046
Diğer Borçlar 40.096.467
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.032.550
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.917
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.820.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.057.151
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.519.647
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 537.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 178.651.809
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.298.499
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.070.589
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.227.910
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.227.910
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 202.950.308
Ö Z K A Y N A K L A R 359.921.495
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.921.495
Ödenmiş Sermaye 10.721.700
Sermaye Düzeltme Farkları 68.464.248
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.070.136
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.070.136
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.159.203
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.845.861
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 234.034.135
Net Dönem Karı/Zararı 35.785.415
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 562.871.803
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 446.628.916
Satışların Maliyeti (-) -400.665.971
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 45.962.945
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 45.962.945
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.839.344
Pazarlama Giderleri (-) -8.560.800
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 45.909.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.797.600
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.675.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.207.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.467.529
Finansman Giderleri (-) -29.147.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.844.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 25.940.744
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25.940.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.785.415
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 35.785.415
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 35.785.415
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,34
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.082.799
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 836.845
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -138.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.780.866
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.082.799
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 34.702.616
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 34.702.616
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0