ANHYT

ALIŞ 131.1
SATIŞ 131.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.8 (0.61%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 3505191
Günlük Hacim (TL) 466045469.1
Gün İçi En Düşük 127.1
Gün İçi En Yüksek 138
Açılış Fiyatı 133
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 130.3
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 131.1
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 92
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 36.2236
Haftalık En Düşük 127.1
Haftalık En Yüksek 138
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 91.2
Aylık En Yüksek 138
Aylık Değişim 39.1 (42.5%)
Yıllık En Düşük 35.9764
Yıllık En Yüksek 138
Yıllık Değişim 94.876 (261.92%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ANHYT
Şirket Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Faaliyet Alanı Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak
Adres Levent Mahallesi Meltem Sokak No :10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:17-20 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telefon 0212 317 70 70
Faks 0212 317 70 77
Site www.anadoluhayat.com.tr
Çalışan Sayısı 1062
Sermaye 430000000.00
Kuruluş Tarihi 31/05/1990
İlk İşlem Tarihi 24.02.2000
Halka Arz Tarihi 11.02.2000
CEO MURAT ATALAY
Yönetim Kurulu Üyeleri SEZGİN YILMAZ
FERAY DEMİR
MURAT ATALAY
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ
AHMET EROL
NADİR EROĞLU
SALİM CAN KARAŞIKLI
OĞUZ TANER OKUTAN
UMUT YİĞİT
GAFFAR ÖNEY
ZELİHA GÖKER
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 86.000.000 TL 20%
DİĞER 69.156.526,86 TL 16,08%
TOPLAM 430.000.000 TL 100%
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 274.843.473,14 TL 63,92%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 13.000.000 TL 20%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 4.65%
SON ÖDEME 2.3256
SON TEMETTÜ TARİHİ 26 Mar 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 188.345.947.632
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 2.424.358.165
Kasa 4.916
Alınan Çekler 0
Bankalar 725.289.173
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 1.699.064.076
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 26.014.626.909
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.320.990.457
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.944.121.784
Krediler 744.173.221
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 18.011.557.868
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -6.216.421
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 157.824.940.613
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 256.693.633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -10.002.574
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 899.265.611
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 156.678.983.943
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 115.055
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -115.055
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 802.806.551
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 463.034
Diğer Çeşitli Alacaklar 802.343.517
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.279.198.450
Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.128.198.676
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 416.788
Gelir Tahakkukları 1.013.288
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 149.569.698
DİĞER CARİ VARLIKLAR 16.944
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 8.444
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
İş Avansları 8.500
Personele Verilen Avanslar 0
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 207.702.221
Bağlı Menkul Kıymetler 0
İştirakler 207.702.221
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 314.974.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 115.765.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 30.450.000
Makine Ve Teçhizatlar 106.711.924
Demirbaş Ve Tesisatlar 7.477.235
Motorlu Taşıtlar 856.385
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 19.410.670
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 201.955.931
Birikmiş Amortismanlar (-) -167.653.071
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 31.740.282
Haklar 119.927.242
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -116.003.612
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 27.816.652
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 15.161.368
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 15.161.368
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 235.686.797
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 235.686.797
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 805.264.742
TOPLAM VARLIKLAR 189.151.212.374
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 35.027.182
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.840.334
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -22.813.152
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 159.344.965.623
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 322.002.018
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 86.721.002
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 158.922.075.730
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 14.166.873
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 1.994.545
Ortaklara Borçlar 1.878.852
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 111.904
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 3.789
DİĞER BORÇLAR 133.322.216
Alınan Depozito ve Teminatlar 2.182.153
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 131.140.063
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 21.887.218.750
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 1.068.739.960
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 20.294.342.684
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 407.327.803
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 182.374
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 116.625.929
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 768.465.722
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1.075.859.393
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 74.670.419
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 1.971
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 284.233.685
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -666.299.746
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 245.780.232
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 245.780.232
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 41.607.117
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 4.863.812
Gider Tahahkkukları 36.742.622
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 683
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 182.458.381.387
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 113.102.212
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 150.975.815
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -37.873.603
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 170.455.874
Kıdem Tazminatı Karşılığı 170.455.874
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 283.558.086
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 430.000.000
(Nominal) Sermaye 430.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 152.751.617
Hisse Senedi İhraç Primleri 0
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 152.751.617
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 4.640.433.778
Yasal Yedekler 432.184.090
Statü Yedekleri 443.787.221
Olağanüstü Yedekler 1.994.256.220
Özel Fonlar (Yedekler) 237.041.843
Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.341.244.320
Diğer Kar Yedekleri 191.920.084
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 186.276.372
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 999.811.134
Dönem Net Karı 999.811.134
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 6.409.272.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 189.151.212.374
GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 233.312
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 233.312
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 188.909
Brüt Yazılan Primler (+) 441.770
Reasüröre Devredilen Primler (-) -252.861
SGK ya Aktarılan Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 44.403
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -76.166
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 120.569
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) 42.033
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 1.479.673
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -200.707
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 200.707
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 1.479.673
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2.499.553
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -1.019.880
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -474
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 474
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -3.376
Faaliyet Giderleri (-) -1.434.264
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 3.997.558.529
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.129.901.192
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.336.414.763
Brüt Yazılan Primler (+) 2.419.175.093
Reasüröre Devredilen Primler (-) -82.760.330
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -206.513.571
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -222.054.226
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 15.540.655
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 1.770.507.262
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 97.150.075
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 97.150.075
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER -3.720.916.991
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -454.298.042
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -430.677.572
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -452.342.947
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 21.665.375
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -23.620.470
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -27.191.312
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 3.570.842
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -15.194
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 47.966
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) -63.160
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -2.612.673.062
Matematik Karşılıklar (-) -2.612.212.438
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -2.203.591.424
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -408.621.014
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) -460.624
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) -460.624
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -12.904.352
Faaliyet Giderleri (-) -641.026.341
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 855.942.841
Fon İşletim Gelirleri 511.703.491
Yönetim Gideri Kesintisi 250.263.329
Giriş Aidatı Gelirleri 50.622.839
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 42.176.016
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 1.177.166
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ -727.497.403
Toplam Fon Giderleri (-) -20.943.591
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) -664.504.363
Diğer Teknik Giderler (-) -41.624.422
Ceza Ödemeleri (-) -425.027
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 275.345
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 276.641.538
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 128.445.438
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 405.362.321
YATIRIM GELİRLERİ 945.864.586
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 111.544.881
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 275.865.129
Finansal Yatırımların Değerlemesi 342.721.913
Kambiyo Karları 171.551.081
İştiraklerden Gelirler 38.226.897
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 982.114
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.119
Diğer Yatırımlar 4.968.452
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -70.369.700
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -38.301.279
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -6.158.634
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -12.075.223
Amortisman Giderleri (-) -13.834.564
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 3.187.612
Karşılıklar Hesabı (+/-) -41.332.477
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 46.727.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 0
Diğer Gider ve Zararlar (-) -2.207.502
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 999.811.134
Dönem Karı ve Zararı 1.284.044.819
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -284.233.685
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 999.811.134
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0