HİSSELER

BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S.

BOSSA

ALIŞ 0
SATIŞ 0
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0 (0%)
SON GÜNCELLEME: 21 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 0
Günlük Hacim (TL) 0
Gün İçi En Düşük 0
Gün İçi En Yüksek 0
Açılış Fiyatı 0
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 17.19
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 17.19
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 17.08
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 9.45
Haftalık En Düşük 16.71
Haftalık En Yüksek 18.53
Haftalık Değişim 0.34 (2.02%)
Aylık En Düşük 15.59
Aylık En Yüksek 18.53
Aylık Değişim 0.11 (0.64%)
Yıllık En Düşük 8.92
Yıllık En Yüksek 19.71
Yıllık Değişim 7.74 (81.9%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu BOSSA
Şirket Ünvanı BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
Faaliyet Alanı Tekstil Ürünleri İmalatı ve Satışı
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Telefon 0(212)437 84 06
Faks 0(322)346 75 54
Site www.bossa.com.tr
Çalışan Sayısı 1594
Sermaye 356000000.00
Kuruluş Tarihi 25/03/1951
İlk İşlem Tarihi 21.08.1995
Halka Arz Tarihi 10.08.1995
CEO ONUR DURU
Yönetim Kurulu Üyeleri İSRAFİL UÇURUM
YUSUF UÇURUM
FATMA UÇURUM
OĞUZ UÇURUM
LEVENT UÇURUM
ONUR UÇURUM
EDA ÖZDEMİR
ABDULLAH KİRAZ
BEKİR ASLANER
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 79.196.313,94 TL 12,19%
İSRAFİL UÇURUM 428.102.763,89 TL 65,86%
TOPLAM 650.000.000 TL 100%
YUSUF UÇURUM 142.700.922,17 TL 21,95%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 9.24%
SON ÖDEME 0.2079
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 Haz 2016
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.709.594.687
Nakit ve Nakit Benzerleri 196.317.594
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 1.384.370.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.384.370.577
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 801.083
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 801.083
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.045.262.246
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 25.262.860
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 57.580.327
ARA TOPLAM 2.709.594.687
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 4.832.070.522
Finansal Yatırımlar 487.784
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.245.165.000
Maddi Duran Varlıklar 3.328.230.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.209.894
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 91.977.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 91.977.088
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 7.541.665.209
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.743.379.948
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.185.169.607
- Banka Kredileri 1.175.059.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.510.722
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 305.486.708
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 305.486.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.675.584
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 20.714.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.494.450
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.958.727
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.863.727
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.095.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.369.653
ARA TOPLAM 1.743.379.948
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 843.400.780
Uzun Vadeli Borçlanmalar 471.258.269
Banka Kredileri 457.787.684
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.470.585
Ticari Borçlar 64.198.257
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.198.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 123.283.139
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 123.283.139
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 184.661.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.586.780.728
Ö Z K A Y N A K L A R 4.954.884.481
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.954.884.481
Ödenmiş Sermaye 650.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 677.087.421
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.725.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 593.520.636
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 593.520.636
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -194.426.905
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 149.697.355
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.773.676.424
Net Dönem Karı/Zararı 1.148.302.299
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.541.665.209
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 4.947.595.406
Satışların Maliyeti (-) -4.146.254.760
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 801.340.646
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 801.340.646
Genel Yönetim Giderleri (-) -165.120.659
Pazarlama Giderleri (-) -320.577.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.155.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.084.909.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -500.005.127
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 893.390.807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 318.908.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.212.299.719
Finansman Gelirleri 22.617.224
Finansman Giderleri (-) -481.131.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.161.482.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -13.180.638
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -34.494.450
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21.313.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.148.302.299
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 1.148.302.299
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 1.148.302.299
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 147.967.211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 201.420.470
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -19.026.960
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -34.426.299
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 147.967.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.296.269.510
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 1.296.269.510
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0