DEVA

ALIŞ 90.5
SATIŞ 90.55
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.55 (0.61%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1407767
Günlük Hacim (TL) 127067216.7
Gün İçi En Düşük 88.4
Gün İçi En Yüksek 92
Açılış Fiyatı 90.25
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 89.95
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 88.6
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 91.4
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 75.55
Haftalık En Düşük 86
Haftalık En Yüksek 92
Haftalık Değişim 1.9 (2.14%)
Aylık En Düşük 86
Aylık En Yüksek 98.5
Aylık Değişim -0.9 (-0.98%)
Yıllık En Düşük 67.05
Yıllık En Yüksek 106
Yıllık Değişim 14.95 (19.79%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu DEVA
Şirket Ünvanı DEVA HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı Beşeri ilaç, ilaç hammaddesi ve pazarlama
Adres HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
Telefon 0212-692 92 92
Faks 0212-697 02 08
Site www.deva.com.tr
Çalışan Sayısı 2931
Sermaye 200019287.78
Kuruluş Tarihi 22/08/1958
İlk İşlem Tarihi 24.03.1986
Halka Arz Tarihi 24.03.1986
CEO Philipp Daniel Haas
Yönetim Kurulu Üyeleri PHİLİPP DANİEL HAAS
MESUT ÇETİN
EŞREF GÜNEŞ UFUK
AYŞECİK HAAS
SENGÜL SOYTAŞ
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 35.594.527,64 TL 17,8%
EASTPHARMA S.A.R.L. 164.424.760,14 TL 82,2%
TOPLAM 200.019.287,78 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DEVATIS AG 900.000 TL 100%
DEVATIS B.V. 100.000 TL 100%
DEVATIS d.o.o. BEOGRADE 200.000 TL 100%
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V 8.999.999 TL 100%
DEVATIS Gmbh 4.000.000 TL 100%
DEVATIS Inc 5.000.000 TL 100%
DEVATIS Ltd. 4.177.177 TL 100%
DEVATIS PTY LTD 500.000 TL 100%
DEVATİS CANADA Inc 0 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.38%
SON ÖDEME 0.15
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 May 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 11.513.862.306
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.516.222.468
Finansal Yatırımlar 2.044.016.830
Ticari Alacaklar 3.555.401.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.244.627
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.387.157.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.703.005
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 13.883
Stoklar 4.100.390.874
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 269.125.820
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.155.262
Diğer Dönen Varlıklar 11.832.437
ARA TOPLAM 11.513.862.306
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 10.930.111.119
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 5.794.989.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.671.668.836
- Şerefiye 21.375.987
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.650.292.849
Peşin Ödenmiş Giderler 196.308.567
Ertelenmiş Vergi Varlığı 575.547.342
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 22.443.973.425
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.916.160.965
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.753.611.225
- Banka Kredileri 3.688.370.667
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 349.004.423
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 92.845.347
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 897.670.001
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.013.785
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 829.656.216
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.744.180
Diğer Borçlar 1.003.481
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.003.481
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 60.884.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41.937.869
Kısa Vadeli Karşılıklar 622.370.207
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 285.740.177
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 336.630.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.640.840
ARA TOPLAM 6.916.160.965
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 744.724.725
Uzun Vadeli Borçlanmalar 381.902.708
Banka Kredileri 76.681.518
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 305.221.190
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 32.051.130
Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 100.362.710
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.660.885.690
Ö Z K A Y N A K L A R 14.783.087.735
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.783.087.735
Ödenmiş Sermaye 200.019.288
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -146.500
Sermaye Düzeltme Farkları 2.784.967.941
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 39.017.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.061.535
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.061.535
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.061.535
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.994.768
- Yabancı Para Çevirim Farkları 218.994.768
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.046.147.890
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.131.761.343
Net Dönem Karı/Zararı 3.385.418.491
Diğer Yedekler -20.002.749
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 22.443.973.425
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 11.330.314.021
Satışların Maliyeti (-) -6.584.386.361
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.745.927.660
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 4.745.927.660
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.135.849.743
Pazarlama Giderleri (-) -1.515.269.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.072.360.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.113.021.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -125.985.390
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.009.484.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 396.598.401
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.406.082.425
Finansman Giderleri (-) -1.621.406.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.975.558.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.409.860.284
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -142.414.681
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.552.274.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.385.418.491
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 3.385.418.491
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 3.385.418.491
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0