HİSSELER

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EUKYO

ALIŞ 22.42
SATIŞ 22.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.92 (-3.94%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 94222
Günlük Hacim (TL) 2197968.28
Gün İçi En Düşük 22.42
Gün İçi En Yüksek 23.94
Açılış Fiyatı 23.9
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 23.34
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 22.42
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 23.74
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 15.2
Haftalık En Düşük 22.42
Haftalık En Yüksek 23.94
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 20.24
Aylık En Yüksek 24.42
Aylık Değişim -1.32 (-5.56%)
Yıllık En Düşük 12.44
Yıllık En Yüksek 36.2
Yıllık Değişim 7.22 (47.5%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu EUKYO
Şirket Ünvanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuştur
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
Telefon 0 312 201 88 00
Faks 0 312 286 96 58
Site www.eurokapitalyo.com
Çalışan Sayısı 6
Sermaye 20000000.00
Kuruluş Tarihi 11/03/2011
İlk İşlem Tarihi 27.07.2011
Halka Arz Tarihi . .
CEO SEDA BAYRAK
Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun ŞAHİN
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
Gülnur BERBER CİVELEK
VAHİT CİVELEK
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 19.900.000 TL 99,5%
Mustafa ŞAHİN 100.000 TL 0,5%
TOPLAM 20.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.56%
SON ÖDEME 0.06
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 Ağu 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 52.657.669
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.793.979
Finansal Yatırımlar 43.705.053
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 43.705.053
Ticari Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 14.362
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.362
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 144.275
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 52.657.669
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 8.811.042
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 5.812.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 61.468.711
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 885.616
Kısa Vadeli Borçlanmalar 437.055
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 54.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.481
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 285.526
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 184.268
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.912
ARA TOPLAM 885.616
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.840.547
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.591.493
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.726.163
Ö Z K A Y N A K L A R 58.742.548
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 58.742.548
Ödenmiş Sermaye 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 179.222.245
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -172.895
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -172.895
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -172.895
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.532.926
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -129.403.713
Net Dönem Karı/Zararı -18.436.015
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 61.468.711
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 42.265.034
Satışların Maliyeti (-) -22.904.063
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.360.971
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 19.360.971
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.377.144
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.022.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.199.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 13.207.194
Finansman gelirleri 267.929
Finansman Giderleri (-) -346.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.436.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.436.015
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -18.436.015
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -18.436.015
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,92
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0