HİSSELER

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S.

FMIZP

ALIŞ 315
SATIŞ 315.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-3 (-0.94%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 89425
Günlük Hacim (TL) 28258859.75
Gün İçi En Düşük 311.5
Gün İçi En Yüksek 323.5
Açılış Fiyatı 320.75
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 318
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 315
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 324.25
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 274.75
Haftalık En Düşük 311.5
Haftalık En Yüksek 323.5
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 299.25
Aylık En Yüksek 339.5
Aylık Değişim -9.25 (-2.85%)
Yıllık En Düşük 266
Yıllık En Yüksek 424.5
Yıllık Değişim 40.25 (14.65%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu FMIZP
Şirket Ünvanı FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Piston pim imalatı
Adres MUAMMER DERELİ SOK. CUMHURİYET MAH. NO:2 KURUÇEŞME İZMİT KOCAELİ
Telefon 0212 292 6313
Faks 0212 292 62 68
Site www.fmizp.com
Çalışan Sayısı 48
Sermaye 14276790.00
Kuruluş Tarihi 24/02/1967
İlk İşlem Tarihi 31.07.1990
Halka Arz Tarihi 20.08.1990
CEO ERGİN ERKEK
Yönetim Kurulu Üyeleri FREDERIC ROBERT COLLEY
ERGİN ERKEK
MEHTAP MERTOL DİGİLİ
GÜRAY KARACAR
ESER TAŞCI
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 3.178.015,5 TL 22,26%
FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. 11.098.774,5 TL 77,74%
TOPLAM 14.276.790 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
FEDERAL MOGUL POWERTRAIN OTOMOTİV A.Ş. 11.177.653,5 TL 78,29%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 1.12%
SON ÖDEME 1.4604
SON TEMETTÜ TARİHİ 28 Mar 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 140.419.424
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.566.686
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 29.385.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.927.582
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 458.109
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 37.343.761
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 4.896.819
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.226.467
ARA TOPLAM 140.419.424
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 174.966.009
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.435
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.435
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 38.697.308
Maddi Duran Varlıklar 127.073.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 315.385.433
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.655.842
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.854.191
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 18.002.209
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.215.966
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.786.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.472.611
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.639.248
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.805.701
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.561.005
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 244.696
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 881.882
ARA TOPLAM 29.655.842
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.836.596
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.352.308
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.502.799
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.502.799
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27.981.489
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.492.438
Ö Z K A Y N A K L A R 240.892.995
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 240.892.995
Ödenmiş Sermaye 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları 157.467.492
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.196.461
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.196.461
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.196.461
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93.696.261
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -56.650.919
Net Dönem Karı/Zararı 39.299.832
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 315.385.433
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 479.702.783
Satışların Maliyeti (-) -424.338.557
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 55.364.226
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 55.364.226
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.431.528
Pazarlama Giderleri (-) -6.315.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 46.915.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.034.491
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 58.498.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.671.612
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 80.169.871
Finansman Gelirleri 21.740.465
Finansman Giderleri (-) -3.501.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 72.444.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -33.145.157
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.932.693
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -8.212.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.299.832
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 39.299.832
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 39.299.832
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 6.007.518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.332.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 675.067
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.007.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 45.307.350
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 45.307.350
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0