GRNYO

ALIŞ 9.66
SATIŞ 9.67
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.07 (-0.72%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1309456
Günlük Hacim (TL) 12640682.66
Gün İçi En Düşük 9.55
Gün İçi En Yüksek 9.77
Açılış Fiyatı 9.76
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 9.74
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 9.67
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 11.19
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 6.68
Haftalık En Düşük 9.55
Haftalık En Yüksek 9.77
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 9.55
Aylık En Yüksek 11.85
Aylık Değişim -1.52 (-13.58%)
Yıllık En Düşük 6.34
Yıllık En Yüksek 15.12
Yıllık Değişim 2.99 (44.76%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu GRNYO
Şirket Ünvanı GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı Portföy işletmeciliği
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanbul
Telefon 0212 335 30 95
Faks 0212 335 32 30
Site www.gyo.com.tr
Çalışan Sayısı 7
Sermaye 37500000.00
Kuruluş Tarihi 09/07/1996
İlk İşlem Tarihi 18.11.1996
Halka Arz Tarihi 07.11.1996
CEO DÜNDAR DAYI
Yönetim Kurulu Üyeleri DÜNDAR DAYI
SADIK TILTAK
KADİR ERHAN TUNÇAY
SELAMİ EKİN
AŞKIN ALTINCI
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 36.145.057,08 TL 96,39%
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 1.354.942,92 TL 3,61%
TOPLAM 37.500.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 1.23%
SON ÖDEME 0.056
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 Haz 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 74.665.522
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.539
Finansal Yatırımlar 58.036.582
Ticari Alacaklar 1.019.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.847
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 974.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 15.413.598
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 123.632
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 35.450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 15.980
ARA TOPLAM 74.665.522
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.775.851
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 365.690
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.158
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 76.441.373
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.642.015
Kısa Vadeli Borçlanmalar 793.405
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.213.780
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.624
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.177.156
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 413.419
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 413.402
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 221.411
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 221.411
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 2.642.015
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 259.326
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 259.326
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 259.326
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.901.341
Ö Z K A Y N A K L A R 73.540.032
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.540.032
Ödenmiş Sermaye 37.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları 461.041.432
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -191.527
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.787.104
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -432.043.441
Net Dönem Karı/Zararı -4.553.536
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 76.441.373
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 102.252.432
Satışların Maliyeti (-) -90.278.171
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.974.261
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 11.974.261
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.795.935
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.183.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.183.964
Finansman Giderleri (-) -23.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.553.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.553.536
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -4.553.536
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -4.553.536
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.553.536
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -4.553.536
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0

GRNYO KAP HABERLERİ