KRONT

ALIŞ 22.7
SATIŞ 22.8
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.4 (1.79%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1400544
Günlük Hacim (TL) 31599666.44
Gün İçi En Düşük 22
Gün İçi En Yüksek 22.92
Açılış Fiyatı 22.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 22.3
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 22.7
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 20.82
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 13.2
Haftalık En Düşük 22
Haftalık En Yüksek 22.92
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 20.06
Aylık En Yüksek 23.06
Aylık Değişim 1.88 (9.03%)
Yıllık En Düşük 13.42
Yıllık En Yüksek 30.74
Yıllık Değişim 9.5 (71.97%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu KRONT
Şirket Ünvanı KRON TEKNOLOJİ A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI 3 Binası, Teknokent, No:B401, 34469 Maslak - İstanbul
Telefon 0 (212) 286 51 22 (4 Hat)
Faks 0 (212) 286 53 43
Site www.kron.com.tr , www.krontech.com
Çalışan Sayısı 144
Sermaye 14268513.00
Kuruluş Tarihi 03/03/2005
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 18.05.2011
CEO METE SANSAL
Yönetim Kurulu Üyeleri LÜTFİ YENEL
AYŞE YENEL
ZEYNEP YENEL ONURSAL
EMRE YAVUZ BARAN
YAVUZ SUAT BENGÜR
ZEYNEP TOKMAN CESUR
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 56.123.169 TL 65,56%
LÜTFİ YENEL 20.926.797 TL 24,44%
TOPLAM 85.611.078 TL 100%
ZEYNEP YENEL ONURSAL 8.561.112 TL 10%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Kron Technologies US 38.874.982,56 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 1.25%
SON ÖDEME 0.166
SON TEMETTÜ TARİHİ 05 May 2017
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 267.804.929
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.920.460
Finansal Yatırımlar 7.630.080
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.630.080
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 7.630.080
Ticari Alacaklar 196.968.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 196.968.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 3.020
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.857.531
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.961.772
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 93.443
Diğer Dönen Varlıklar 369.910
ARA TOPLAM 267.804.929
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 228.791.957
Finansal Yatırımlar 1.312.788
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 1.829.890
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.829.890
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 12.780.236
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 177.299.236
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.594.482
Peşin Ödenmiş Giderler 3.773.124
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.773.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.686.091
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 496.596.886
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.313.410
Kısa Vadeli Borçlanmalar 33.695.668
- Banka Kredileri 33.225.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.929.220
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.929.220
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 4.047.938
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.047.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.019.311
Diğer Borçlar 10.402.596
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.402.596
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.657.455
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.657.455
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.910.155
ARA TOPLAM 117.313.410
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.605.080
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.553.629
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.857.938
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.857.938
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 183.918.490
Ö Z K A Y N A K L A R 312.678.396
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 312.678.396
Ödenmiş Sermaye 85.611.078
Sermaye Düzeltme Farkları 137.348.313
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.187.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.104.768
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.104.768
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.104.768
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.630.460
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.513.620
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 82.383.032
Net Dönem Karı/Zararı 46.370.299
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 496.596.886
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 308.389.495
Satışların Maliyeti (-) -38.787.244
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 269.602.251
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 269.602.251
Genel Yönetim Giderleri (-) -35.309.109
Pazarlama Giderleri (-) -89.389.568
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -72.498.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 45.835.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.816.799
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 100.424.299
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.614.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 103.038.351
Finansman gelirleri 27.426.292
Finansman Giderleri (-) -33.928.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.855.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.514.311
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.514.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 46.370.299
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 46.370.299
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 46.370.299
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0