MAVI

ALIŞ 0
SATIŞ 0
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0 (0%)
SON GÜNCELLEME: 21 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 0
Günlük Hacim (TL) 0
Gün İçi En Düşük 0
Gün İçi En Yüksek 0
Açılış Fiyatı 0
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 119.5
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 119.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 95.45
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 56.9661
Haftalık En Düşük 113
Haftalık En Yüksek 122
Haftalık Değişim 7.5 (6.7%)
Aylık En Düşük 93
Aylık En Yüksek 122
Aylık Değişim 24.05 (25.2%)
Yıllık En Düşük 54.7168
Yıllık En Yüksek 122
Yıllık Değişim 62.534 (109.77%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu MAVI
Şirket Ünvanı MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması
Adres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 53 İç Kapı No:2, 34418 Kağıthane, İstanbul
Telefon 2123712000
Faks 2122844963
Site www.mavi.com www.maviyatirimciliskileri.com www.mavicompany.com
Çalışan Sayısı
Sermaye 99314000.00
Kuruluş Tarihi 13/01/1994
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 09.06.2017
CEO AHMET CÜNEYT YAVUZ
Yönetim Kurulu Üyeleri RAGIP ERSİN AKARLILAR
FATMA ELİF AKARLILAR
AHMET CÜNEYT YAVUZ
NEDİM NAHMİAS
BETÜL EBRU EDİN
RİNA AZADUHİ ONUR ŞİRİNOĞLU
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 289.256.000 TL 72,82%
FATMA ELİF AKARLILAR 36.000.000 TL 9,06%
HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR 36.000.000 TL 9,06%
SEYHAN AKARLILAR 36.000.000 TL 9,06%
TOPLAM 397.256.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş. 5.663.600 TL 51%
Mavi Europe AG 1.342.250 TL 100%
Mavi Jeans Inc.(Mavi Kanada) 1.138.626 TL 63,25%
Mavi Jeans, Inc.(Mavi Amerika) 1.275.000 TL 47,69%
Mavi Limited Liability Company (Mavi Rusya) 350.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.2%
SON ÖDEME 2.127
SON TEMETTÜ TARİHİ 06 May 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 10.145.534.000
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.854.266.000
Finansal Yatırımlar 62.887.000
Ticari Alacaklar 1.312.208.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.312.208.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 12.449.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.449.000
Türev Araçlar 2.751.000
Stoklar 3.609.344.000
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 218.360.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 119.365.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.978.000
Diğer Dönen Varlıklar 21.291.000
ARA TOPLAM 10.145.534.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 3.752.271.000
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 13.690.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.690.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.212.903.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.112.174.000
- Şerefiye 785.949.000
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 326.225.000
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.003.000
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 13.897.805.000
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.126.023.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.328.771.000
- Banka Kredileri 104.249.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.838.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.398.175.000
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 385.058.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.013.117.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 517.943.000
Diğer Borçlar 147.281.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 41.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 147.240.000
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 156.647.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 230.636.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 194.272.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.225.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 160.047.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.460.000
ARA TOPLAM 6.126.023.000
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.103.724.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar 928.985.000
İhraç Edilen Tahviller 343.581.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 577.267.000
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 13.614.000
Uzun Vadeli Karşılıklar 101.459.000
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 101.459.000
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.790.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.229.747.000
Ö Z K A Y N A K L A R 6.668.058.000
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.307.139.000
Ödenmiş Sermaye 198.628.000
Sermaye Düzeltme Farkları 709.938.000
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.498.000
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.498.000
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.498.000
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.403.000
- Yabancı Para Çevirim Farkları 344.339.000
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 2.064.000
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 174.477.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.108.668.000
Net Dönem Karı/Zararı 1.783.892.000
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 360.919.000
TOPLAM KAYNAKLAR 13.897.805.000
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 26.293.292.000
Satışların Maliyeti (-) -13.619.691.000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.673.601.000
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 12.673.601.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.732.659.000
Pazarlama Giderleri (-) -7.403.346.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -293.568.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 317.197.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -112.324.000
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.448.901.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32.977.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.422.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.479.456.000
Finansman Gelirleri 1.098.952.000
Finansman Giderleri (-) -1.773.341.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.669.481.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -912.690.000
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -861.012.000
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -51.678.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.756.791.000
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 1.756.791.000
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -27.101.000
- Ana Ortaklık Payları 1.783.892.000
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -22.045.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -29.393.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.348.000
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 150.326.000
Yabancı Para Çevirim Farkları 124.921.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 31.928.000
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -6.523.000
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 128.281.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.885.072.000
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 55.602.000
- Ana Ortaklık Payları 1.829.470.000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. HABERLERİ