OYLUM

ALIŞ 10.58
SATIŞ 10.61
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.42 (4.13%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 7339797
Günlük Hacim (TL) 76738556.02
Gün İçi En Düşük 10.04
Gün İçi En Yüksek 10.7
Açılış Fiyatı 10.18
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 10.18
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 10.18
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 13.9
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 7.46
Haftalık En Düşük 10.04
Haftalık En Yüksek 10.7
Haftalık Değişim 0.42 (4.13%)
Aylık En Düşük 9.97
Aylık En Yüksek 13.95
Aylık Değişim -3.3 (-23.74%)
Yıllık En Düşük 7.46
Yıllık En Yüksek 16.33
Yıllık Değişim 3.14 (42.09%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu OYLUM
Şirket Ünvanı OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Faaliyet Alanı GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri
Telefon 0090 352 321 11 32
Faks 0090 352 321 11 33
Site www.oylum.com
Çalışan Sayısı 221
Sermaye 85000000.00
Kuruluş Tarihi 31/12/2010
İlk İşlem Tarihi 04.05.2012
Halka Arz Tarihi 26.04.2012
CEO YENER BÜYÜKNALBANT
Yönetim Kurulu Üyeleri YENER BÜYÜKNALBANT
NESİBE BÜYÜKNALBANT
YEŞİM EMİNEL
HÜSEYİN CÖNGER
MEHMET ERKEKGİL
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 70.656.927,21 TL 83,12%
NESİBE BÜYÜKNALBANT 11.079.891 TL 13,04%
TOPLAM 85.000.000 TL 100%
YENER BÜYÜKNALBANT 3.263.181,79 TL 3,84%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 406.115.238
Nakit ve Nakit Benzerleri 89.341.431
Finansal Yatırımlar 73.694.129
Ticari Alacaklar 114.113.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 58.249.034
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.864.936
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 7.731.006
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.731.006
Türev Araçlar 0
Stoklar 68.311.895
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 23.627.940
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16.494.056
Diğer Dönen Varlıklar 12.800.811
ARA TOPLAM 406.115.238
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 367.869.525
Finansal Yatırımlar 750.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.277
Maddi Duran Varlıklar 366.437.116
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 655.132
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 655.132
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 773.984.763
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.177.075
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.996.049
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.884.954
Banka Kredileri 78.996.049
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 36.665.684
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.665.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.850.312
Diğer Borçlar 191.569
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 191.569
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 6.152.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 436.421
ARA TOPLAM 178.177.075
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.910.935
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.462.336
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.503.152
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.503.152
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 945.447
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 227.088.010
Ö Z K A Y N A K L A R 546.896.753
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 546.896.753
Ödenmiş Sermaye 85.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 205.903.811
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 37.479.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.298.116
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.298.116
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.298.116
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 50.378.010
Net Dönem Karı/Zararı 170.433.212
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 773.984.763
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 624.389.569
Satışların Maliyeti (-) -429.061.273
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 195.328.296
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 195.328.296
Genel Yönetim Giderleri (-) -28.581.512
Pazarlama Giderleri (-) -25.958.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.129.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.843.233
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 154.075.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 43.875.341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 197.950.824
Finansman Gelirleri 7.963.035
Finansman Giderleri (-) -35.916.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 200.924.058
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -30.490.846
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -30.490.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 170.433.212
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 170.433.212
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 170.433.212
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -72.852.374
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -73.443.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 1.181.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -590.687
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -72.852.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.580.838
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 97.580.838
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0