PKENT

ALIŞ 306.75
SATIŞ 307.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-1.75 (-0.57%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 114605
Günlük Hacim (TL) 35230745.5
Gün İçi En Düşük 303.5
Gün İçi En Yüksek 320
Açılış Fiyatı 318
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 309.25
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 307.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 322
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 217.4
Haftalık En Düşük 303.5
Haftalık En Yüksek 320
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 282
Aylık En Yüksek 349
Aylık Değişim -14.5 (-4.5%)
Yıllık En Düşük 203.5
Yıllık En Yüksek 449.25
Yıllık Değişim 90.1 (41.44%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu PKENT
Şirket Ünvanı PETROKENT TURİZM A.Ş.
Faaliyet Alanı Turizm işletme ve yatırımcılığı
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO.1/2 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon 03124671515
Faks 03124282287
Site www.petrokent.com.tr
Çalışan Sayısı 608
Sermaye 24883200.00
Kuruluş Tarihi 01/03/1977
İlk İşlem Tarihi 10.09.1991
Halka Arz Tarihi 10.09.1991
CEO NURULLAH ERCAN
Yönetim Kurulu Üyeleri NURULLAH ERCAN
AKIN OKYAY
Yaşar AYSEV
KAZIM SERDAR ÖZBEZEYEN
SİREL ÖZKAN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 4.976.343,92 TL 20%
Nurullah Ercan 19.906.856,08 TL 80%
TOPLAM 24.883.200 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 179.950.977
Nakit ve Nakit Benzerleri 112.782.356
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 16.427.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.870.394
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.556.976
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 162.744
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.744
Türev Araçlar 0
Stoklar 22.481.465
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 28.097.042
ARA TOPLAM 179.950.977
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 848.374.300
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 21.017
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.017
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.399.588
Maddi Duran Varlıklar 815.590.085
Diğer Maddi Duran Varlıklar -304.505.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.415.587
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.415.587
Peşin Ödenmiş Giderler 1.087.548
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.087.548
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.860.475
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.028.325.277
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160.592.617
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 47.794.247
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.254.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.540.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 6.969.841
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.920.162
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.049.679
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 97.711.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.876.082
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.240.876
ARA TOPLAM 160.592.617
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.653.246
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 21.619.717
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.619.717
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.033.529
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 187.245.863
Ö Z K A Y N A K L A R 841.079.414
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 841.079.414
Ödenmiş Sermaye 24.883.200
Sermaye Düzeltme Farkları 63.005.061
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.803.499
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 388.767.190
Net Dönem Karı/Zararı 321.620.464
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.028.325.277
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 656.481.843
Satışların Maliyeti (-) -429.857.390
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 226.624.453
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 226.624.453
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.960.721
Pazarlama Giderleri (-) -1.447.927
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 12.886.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.011.713
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 220.090.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.113.932
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 225.204.400
Finansman Gelirleri 92.904.817
Finansman Giderleri (-) -70.443.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 371.890.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -50.270.459
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -43.443.513
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.826.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 321.620.464
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 321.620.464
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 321.620.464
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 321.620.464
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 321.620.464
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0