HİSSELER

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYI VE TICARET A.S.

PRZMA

ALIŞ 35.48
SATIŞ 35.52
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.18 (0.51%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 393185
Günlük Hacim (TL) 14016309.18
Gün İçi En Düşük 35.34
Gün İçi En Yüksek 36.38
Açılış Fiyatı 35.46
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 35.34
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 40
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 32.92
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 41.8
Haftalık En Düşük 34.4
Haftalık En Yüksek 40.9
Haftalık Değişim -4.48 (-11.2%)
Aylık En Düşük 30.78
Aylık En Yüksek 43.3
Aylık Değişim 2.6 (7.9%)
Yıllık En Düşük 30.78
Yıllık En Yüksek 65
Yıllık Değişim -6.28 (-15.02%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu PRZMA
Şirket Ünvanı PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı MATBAACILIK, YAYINCILIK
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon 0212 771 46 36
Faks 0212 771 48 98
Site www.prizmapress.com.tr
Çalışan Sayısı 32
Sermaye 24000000.00
Kuruluş Tarihi 29/07/1998
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 10.05.2012
CEO METİN KURU
Yönetim Kurulu Üyeleri METİN KURU
RAŞİT KURU
SİBEL KURU BİLLURCU
MUSTAFA DEMİRTAŞ
SÜLEYMAN AKPINAR
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 18.901.135,06 TL 78,76%
METİN KURU 3.778.529,68 TL 15,74%
RAŞİT KURU 1.320.335,26 TL 5,5%
TOPLAM 24.000.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 133.751.060
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.430.607
Finansal Yatırımlar 9.375
Ticari Alacaklar 31.239.199
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.737.640
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.501.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 239.469
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 239.469
Türev Araçlar 0
Stoklar 98.776.168
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 284.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 772.117
ARA TOPLAM 133.751.060
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 193.356.389
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 51.154
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.154
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 131.794
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 131.794
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.350.000
Maddi Duran Varlıklar 130.074.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.748.920
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 327.107.449
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.787.105
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.118.159
- Banka Kredileri 14.118.159
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 19.469.118
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.469.118
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 985.434
Diğer Borçlar 36.574.473
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.022.981
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 551.492
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 127.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.224
Kısa Vadeli Karşılıklar 242.348
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 179.348
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 267.708
ARA TOPLAM 71.787.105
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.555.876
Uzun Vadeli Borçlanmalar 266.098
Banka Kredileri 266.098
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.025.560
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.342.981
Ö Z K A Y N A K L A R 246.764.468
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 246.764.468
Ödenmiş Sermaye 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 203.474.454
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.715.244
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.715.244
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -580.975
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.460.859
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.865.940
Net Dönem Karı/Zararı 45.128.586
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 327.107.449
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 70.038.036
Satışların Maliyeti (-) -64.991.739
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.046.297
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 5.046.297
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.171.788
Pazarlama Giderleri (-) -1.491.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.665.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.421.890
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.372.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler -4.110.130
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.482.884
Finansman Gelirleri 239
Finansman Giderleri (-) -4.528.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 57.553.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.424.671
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -190.078
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.234.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 45.128.586
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 45.128.586
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 45.128.586
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.747.723
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -21.374.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -261.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.887.503
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -16.747.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.380.863
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 28.380.863
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0