RAYSG

ALIŞ 0
SATIŞ 559
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-62 (-9.98%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 267097
Günlük Hacim (TL) 154401956
Gün İçi En Düşük 559
Gün İçi En Yüksek 626
Açılış Fiyatı 621
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 621
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 621
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 519.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 237.5
Haftalık En Düşük 559
Haftalık En Yüksek 626
Haftalık Değişim -62 (-9.98%)
Aylık En Düşük 507.5
Aylık En Yüksek 630
Aylık Değişim 39.5 (7.6%)
Yıllık En Düşük 224
Yıllık En Yüksek 630
Yıllık Değişim 321.5 (135.37%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu RAYSG
Şirket Ünvanı RAY SİGORTA A.Ş.
Faaliyet Alanı Sigortacılık
Adres Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No.28 Sarıyer/İstanbul
Telefon 224 211 28 27
Faks 422 503 11 47
Site www.raysigorta.com.tr
Çalışan Sayısı 328
Sermaye 163069855.99
Kuruluş Tarihi 18/08/1958
İlk İşlem Tarihi 24.07.1997
Halka Arz Tarihi 17.07.1997
CEO Koray Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyeleri PETER DR.THIRRING
MARTIN DR.SIMHANDL
GERHARD LAHNER
JOSEF DR. AIGNER
GERALD KLEMENSICH
KORAY ERDOĞAN
KEMAL UZUNAKSU
WOLFGANG HESOUN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ATBIH GMBH 133.048.626,88 TL 81,59%
DİĞER 9.357.701,01 TL 5,74%
TOPLAM 163.069.856 TL 100%
VIENNA INSURANCE GROUP AG 20.663.528,11 TL 12,67%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
RİSK EKSPERT RİSK VE HASAR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 15.000 TL 30%
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. 430.032,29 TL 4,17%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
CARİ VARLIKLAR 12.409.965.008
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 4.575.683.082
Kasa 94.829
Alınan Çekler 12
Bankalar 2.670.611.259
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 1.904.976.982
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 1.445.706.196
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 65.099.635
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 721.220.570
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 659.385.991
Krediler 0
Krediler Karşılığı (-) 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0
Şirket Hissesi 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 5.166.249.129
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 5.170.908.625
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -4.659.496
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 402.087.893
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -402.087.893
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 1.245.830
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 1.245.830
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR -26.600.360
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito ve Teminatlar 5.683.715
Diğer Çeşitli Alacaklar -32.284.075
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1.215.951.992
Ertelenmiş Üretim Giderleri 1.181.185.462
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 34.766.530
DİĞER CARİ VARLIKLAR 31.729.139
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 14.811.951
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 16.790.789
İş Avansları 103.194
Personele Verilen Avanslar 0
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 23.205
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0
Ortaklardan Alacaklar 0
İştiraklerden Alacaklar 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0
Personelden Alacaklar 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
DİĞER ALACAKLAR 0
Finansal Kiralama Alacakları 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0
Şüpheli Diğer Alacaklar 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0
FİNANSAL VARLIKLAR 6.145.705
Bağlı Menkul Kıymetler 1.793.115
İştirakler 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Bağlı Ortaklıklar 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0
Diğer Finansal Varlıklar 4.337.590
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
MADDİ VARLIKLAR 753.985.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.857
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 688.638.845
Makine Ve Teçhizatlar 0
Demirbaş Ve Tesisatlar 14.445.847
Motorlu Taşıtlar 101.363.166
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 3.640.898
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 140.695
Birikmiş Amortismanlar (-) -54.245.359
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 52.412.779
Haklar 87.476.090
Şerefiye 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -35.063.311
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 143.038
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0
Gelir Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 143.038
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0
Efektif Yabancı Para Hesapları 0
Döviz Hesapları 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 812.687.471
TOPLAM VARLIKLAR 13.222.652.479
YÜKÜMLÜLÜKLER 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 3.357.009
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 3.357.009
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 3.057.663.555
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 3.057.663.555
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR -156.292
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar -156.292
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 300.593.274
Alınan Depozito ve Teminatlar 36.795.966
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 151.562.881
Diğer Çeşitli Borçlar 112.234.427
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 5.565.834.560
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 3.918.247.344
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 1.647.587.216
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 274.409.082
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 225.656.768
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 22.244.082
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 227.804.457
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -201.296.225
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 56.082.438
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
Maliyet Giderleri Karşılığı 56.082.438
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 777.201.912
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 777.201.912
Gider Tahahkkukları 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 10.034.985.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
FİNANSAL BORÇLAR 1.229.428
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 0
Çıkarılmış Tahviller 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 1.229.428
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0
Ortaklara Borçlar 0
İştiraklere Borçlar 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0
Personele Borçlar 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0
DİĞER BORÇLAR 0
Alınan Depozito ve Teminatlar 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 229.594.680
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 66.776.466
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0
Matematik Karşılıklar - Net 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 162.818.214
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 20.085.292
Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.085.292
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0
Gider Tahakkukları 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 250.909.400
ÖZSERMAYE 0
ÖZSERMAYE 0
ÖDENMİŞ SERMAYE 163.069.856
(Nominal) Sermaye 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-) 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0
Tescili Beklenen Sermaye 0
SERMAYE YEDEKLERİ 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Diğer Sermaye Yedekleri 0
KAR YEDEKLERİ 644.321.515
Yasal Yedekler 63.041.909
Statü Yedekleri 0
Olağanüstü Yedekler 0
Özel Fonlar (Yedekler) 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.856.633
Diğer Kar Yedekleri 579.422.973
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1.203.126.057
Geçmiş Yıllar Karları 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
Net Dönem Karı/Zararı 924.169.961
Dönem Net Karı 924.169.961
Dönem Net Zararı (-) 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0
AZINLIK PAYLARI 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI 2.936.757.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 13.222.652.479
GELİR TABLOSU
I-TEKNİK BÖLÜM 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 2.047.349.997
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.820.360.429
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.470.487.619
Brüt Yazılan Primler (+) 6.623.892.642
Reasüröre Devredilen Primler (-) -4.002.431.515
SGK ya Aktarılan Primler (-) -150.973.508
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -685.082.477
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -2.757.380.813
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2.149.894.883
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) -77.596.547
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 34.955.287
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 62.788.552
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -27.833.265
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 243.802.092
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -65.286.683
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) -65.286.683
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 48.474.159
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1.191.360.249
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -795.792.767
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -677.892.706
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1.891.483.558
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1.213.590.852
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -117.900.061
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 263.746.086
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) -381.646.147
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -23.016.301
Faaliyet Giderleri (-) -372.551.181
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-) 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
HAYAT TEKNİK GELİR 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
Brüt Yazılan Primler (+) 0
Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
HAYAT TEKNİK GİDER 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Matematik Karşılıklar (-) 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 0
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Yatırım Giderler (-) 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
Fon İşletim Gelirleri 0
Yönetim Gideri Kesintisi 0
Giriş Aidatı Gelirleri 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
Diğer Teknik Gelirler 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
Toplam Fon Giderleri (-) 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
Faaliyet Giderleri (-) 0
Diğer Teknik Giderler (-) 0
Ceza Ödemeleri (-) 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 855.989.748
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 855.989.748
YATIRIM GELİRLERİ 734.141.961
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 274.704.462
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi 79.197.524
Kambiyo Karları 380.239.975
İştiraklerden Gelirler 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
Diğer Yatırımlar 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
YATIRIM GİDERLERİ (-) -601.119.583
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -22.991.652
Yatırımlar Değer Azalışları (-) 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -243.802.092
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
Kambiyo Zararları (-) -316.867.765
Amortisman Giderleri (-) -17.458.074
Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -64.842.164
Karşılıklar Hesabı (+/-) -80.565.784
Reeskont Hesabı (+/-) 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 13.093.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
Diğer Gelir ve Karlar 3.709.118
Diğer Gider ve Zararlar (-) -1.078.842
Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 924.169.962
Dönem Karı ve Zararı 924.169.962
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 0
Dönem Net Kar veya Zararı 0
Ana Ortaklık Payları 924.169.962
Azınlık Payları 0
Enflasyon Düzeltme Hesabı 0