HİSSELER

SUMAS SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYI A.S.

SUMAS

ALIŞ 0
SATIŞ 0
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-5 (-1.18%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 09:55
Günlük Hacim (LOT) 385
Günlük Hacim (TL) 161700
Gün İçi En Düşük 420
Gün İçi En Yüksek 420
Açılış Fiyatı 420
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 425
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 425
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 500
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 195
Haftalık En Düşük 420
Haftalık En Yüksek 420
Haftalık Değişim -5 (-1.18%)
Aylık En Düşük 382.25
Aylık En Yüksek 490
Aylık Değişim -80 (-16%)
Yıllık En Düşük 191.3
Yıllık En Yüksek 644.5
Yıllık Değişim 225 (115.38%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu SUMAS
Şirket Ünvanı SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Faaliyet Alanı Orman ürünleri imalatı
Adres YOLÖREN MAH. AŞAĞI/2 SOK.SUMAŞ BLOK NO:28 EDREMİT/BALIKESİR
Telefon 0266 3921169
Faks 0266 3921197
Site www.sumas.com.tr
Çalışan Sayısı 47
Sermaye 6224400.00
Kuruluş Tarihi 10/11/1976
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi . .
CEO HİLMİ EVİN ERTÜR
Yönetim Kurulu Üyeleri AYŞE EKŞİOĞLU
YAKUP KAAN EKŞİOĞLU
HİLMİ EVİN ERTÜR
OKTAY BARLASS
EMİNE TARAKÇIOĞLU
KORAY EKŞİOĞLU
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
TOPLAM 0 TL 0%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ORTAŞ ORMAN ÜR.AŞ. 4.135 TL 2,51%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.88%
SON ÖDEME 2.25
SON TEMETTÜ TARİHİ 17 May 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 214.335.597
Nakit ve Nakit Benzerleri 118.931.660
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 6.608.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.608.328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 79.687.057
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9.085.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 22.770
ARA TOPLAM 214.335.597
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 121.626.255
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 99
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 119.579.555
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 174.834
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 733.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 335.961.852
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.279.444
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 20.528.033
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.771.595
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.756.438
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.194.421
Diğer Borçlar 1.999.175
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.999.175
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 32.974.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.152.061
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.091.226
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.091.226
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.339.863
ARA TOPLAM 65.279.444
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.161.065
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.447.622
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.447.622
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.713.443
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 83.440.509
Ö Z K A Y N A K L A R 252.521.343
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 252.521.343
Ödenmiş Sermaye 6.224.400
Sermaye Düzeltme Farkları 51.324.774
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.756.926
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.756.926
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.756.926
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.738.936
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 242.877.208
Net Dönem Karı/Zararı -76.743.481
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 335.961.852
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 427.716.627
Satışların Maliyeti (-) -303.472.470
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.244.157
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 124.244.157
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.654.979
Pazarlama Giderleri (-) -3.979.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.568.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.798.215
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 106.380.016
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.640.149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 108.020.165
Finansman gelirleri 17.018.548
Finansman Giderleri (-) -753.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -46.972.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -29.771.258
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.705.716
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.065.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -76.743.481
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -76.743.481
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -76.743.481
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0