HİSSELER

TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

TDGYO

ALIŞ 11.23
SATIŞ 11.24
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.07 (-0.62%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 1077508
Günlük Hacim (TL) 12168035.81
Gün İçi En Düşük 11.19
Gün İçi En Yüksek 11.43
Açılış Fiyatı 11.43
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 11.31
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 11.6
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 13.4
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 7.68
Haftalık En Düşük 11.09
Haftalık En Yüksek 12.24
Haftalık Değişim -0.36 (-3.1%)
Aylık En Düşük 11.09
Aylık En Yüksek 13.5
Aylık Değişim -2.16 (-16.12%)
Yıllık En Düşük 7.21
Yıllık En Yüksek 16.9
Yıllık Değişim 3.56 (46.35%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu TDGYO
Şirket Ünvanı TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç
Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul
Telefon 0 216 336 23 23
Faks
Site www.trendgyo.com.tr
Çalışan Sayısı 5
Sermaye 30000000.00
Kuruluş Tarihi 09/08/2007
İlk İşlem Tarihi 23.02.2018
Halka Arz Tarihi 16.02.2018
CEO TAHSİN UÇARDAĞ
Yönetim Kurulu Üyeleri ALAEDDİN ŞENGÜLER
MUSTAFA SAKA
MUSTAFA KHALIL MUSTAFA ALJALLAD
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU
ENSAR POLAT
MEHMET ÖCALAN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
ALAEDDİN ŞENGÜLER 15.313.786,4 TL 22,19%
Arwa Saleh M Mangoush 8.326.000 TL 12,07%
DİĞER 38.114.851,6 TL 55,24%
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU 7.245.362 TL 10,5%
TOPLAM 69.000.000 TL 100%
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 229.003.834
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.645.467
Finansal Yatırımlar 26.607.164
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 26.607.164
Ticari Alacaklar 72.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 72.125
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.125
Türev Araçlar 0
Stoklar 180.457.601
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 114.021
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 228.228
Diğer Dönen Varlıklar 2.806.429
ARA TOPLAM 229.003.834
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.642.382
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 4.624.889
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.220
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.220
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 235.646.216
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.729.518
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.470.846
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 87.927
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 87.927
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 173.044
Diğer Borçlar 584.720
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.092
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 545.628
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 28.365.242
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 47.739
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 47.739
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 30.729.518
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 181.587
Uzun Vadeli Borçlanmalar 98.398
Banka Kredileri 98.398
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 83.189
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.189
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.911.105
Ö Z K A Y N A K L A R 204.735.111
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 204.735.111
Ödenmiş Sermaye 69.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 188.826.654
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 38.762.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.872.422
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.956.304
Net Dönem Karı/Zararı -81.770.317
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 235.646.216
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 89.651.860
Satışların Maliyeti (-) -71.993.359
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.658.501
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 17.658.501
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.503.248
Pazarlama Giderleri (-) -84.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.983.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.040.792
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.013.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.748.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -188.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 23.573.720
Finansman Gelirleri 13.835.116
Finansman Giderleri (-) -1.675.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -81.770.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -81.770.317
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -81.770.317
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -81.770.317
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -81.770.317
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -81.770.317
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0