HİSSELER

ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT TICARET A.S.

ULUSE

ALIŞ 175.2
SATIŞ 176.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
8.6 (5.16%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 158704
Günlük Hacim (TL) 27752127.6
Gün İçi En Düşük 166.7
Gün İçi En Yüksek 179.8
Açılış Fiyatı 166.7
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 166.6
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 175.2
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 180
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 131.3
Haftalık En Düşük 166.7
Haftalık En Yüksek 179.8
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 156.5
Aylık En Yüksek 185
Aylık Değişim -4.8 (-2.67%)
Yıllık En Düşük 131.3
Yıllık En Yüksek 211.1
Yıllık Değişim 43.9 (33.43%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu ULUSE
Şirket Ünvanı ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı Elektrik elektronik ve mekanik ile ilgili her türlü alet ve edevatın, cihazın imali
Adres 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OĞUZ CAD. NO:6 SİNCAN ANKARA
Telefon 03122670512
Faks 03122670517
Site www.ulusoyelektrik.com.tr
Çalışan Sayısı 987
Sermaye 80000000.00
Kuruluş Tarihi 11/04/1985
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi 13.11.2014
CEO KEMENT AKDEMİR
Yönetim Kurulu Üyeleri NEDİM SEÇKİN ÜLGEN
RICHARD PAUL HOWES
VOLKAN ÜNLÜ
KORKUT ÖZKORKUT
FARAZ GHANI AWAN
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 5.045.313 TL 6,31%
EATON INDUSTRIES XX UNLIMITED COMPANY 74.954.687 TL 93,69%
TOPLAM 80.000.000 TL 100%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
PT Ulusoy Electric Indonesia 495.000 TL 99%
PT Ulusoy Electric Industry 495.000 TL 99%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 2.88%
SON ÖDEME 0.3268
SON TEMETTÜ TARİHİ 31 Tem 2018
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 2.314.926.498
Nakit ve Nakit Benzerleri 307.032.059
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 880.910.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 404.041.516
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 476.868.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 27.414.550
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.414.550
Türev Araçlar 0
Stoklar 803.201.438
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 30.434.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 387.112
Diğer Dönen Varlıklar 265.546.075
ARA TOPLAM 2.314.926.498
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 982.379.462
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 564.172.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 240.094.543
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 15.598.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.076.716
Diğer Duran Varlıklar 96.623.667
TOPLAM VARLIKLAR 3.297.305.960
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.181.800.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar 550.700.154
- Banka Kredileri 542.230.568
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 1.357.547.582
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 783.887.933
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 573.659.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 105.254.333
Diğer Borçlar 53.671.155
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.671.155
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 11.063.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 67.907.318
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20.742.658
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 47.164.660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.656.282
ARA TOPLAM 2.181.800.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 555.249.993
Uzun Vadeli Borçlanmalar 517.743.965
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.929.028
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.506.028
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.269.136
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 4.236.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.737.050.663
Ö Z K A Y N A K L A R 560.255.297
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 562.400.066
Ödenmiş Sermaye 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 525.829.492
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -42.579.316
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -42.579.316
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -42.579.316
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -68.080.308
- Yabancı Para Çevirim Farkları -68.080.308
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 173.797.815
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 349.316.182
Net Dönem Karı/Zararı -455.883.799
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.144.769
TOPLAM KAYNAKLAR 3.297.305.960
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 4.327.675.020
Satışların Maliyeti (-) -3.653.903.679
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 673.771.341
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 673.771.341
Genel Yönetim Giderleri (-) -505.297.018
Pazarlama Giderleri (-) -193.450.681
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -18.327.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 394.556.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -503.601.627
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -152.348.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21.131.082
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.700.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -144.917.891
Finansman Gelirleri 66.668.337
Finansman Giderleri (-) -463.297.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -455.440.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -806.020
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -806.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -456.246.476
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -456.246.476
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -362.677
- Ana Ortaklık Payları -455.883.799
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.655.605
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -26.207.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.551.868
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -35.609.435
Yabancı Para Çevirim Farkları -35.609.435
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -55.265.040
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -511.511.516
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -841.682
- Ana Ortaklık Payları -510.669.834
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0