VKING

ALIŞ 39.06
SATIŞ 39.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.56 (1.45%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 242867
Günlük Hacim (TL) 9504225.04
Gün İçi En Düşük 38.6
Gün İçi En Yüksek 39.64
Açılış Fiyatı 38.66
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 38.64
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 39.2
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 45.64
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 24.5
Haftalık En Düşük 38.6
Haftalık En Yüksek 39.64
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 38.16
Aylık En Yüksek 48.6
Aylık Değişim -6.44 (-14.11%)
Yıllık En Düşük 24.8
Yıllık En Yüksek 59.4
Yıllık Değişim 14.7 (60%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu VKING
Şirket Ünvanı VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
Faaliyet Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmek.
Adres Yalı Mah. Hürriyet Cad. No:474 Aliağa/İzmir
Telefon 0 232 6160600
Faks 0 232 6160206
Site www.viking.com.tr
Çalışan Sayısı 191
Sermaye 42000000.00
Kuruluş Tarihi 05/08/1969
İlk İşlem Tarihi 24.10.1994
Halka Arz Tarihi 13.10.1994
CEO Ergun Nalbantoğlu
Yönetim Kurulu Üyeleri İdil YİĞİTBAŞI
NALAN ERKARAKAŞ
METİN AKMAN
YILMAZ GÖKOĞLU
MEHMET AKTAŞ
HAKKI HİKMET ALTAN
KEMAL SEMERCİLER
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 9.037.951,3 TL 21,52%
TOPLAM 42.000.000 TL 100%
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 32.962.048,7 TL 78,48%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 10.2%
SON ÖDEME 1.49
SON TEMETTÜ TARİHİ 26 May 1997
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 272.683.979
Nakit ve Nakit Benzerleri 19.467.515
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 131.970.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.965.756
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.004.623
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 323.760
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 323.760
Türev Araçlar 0
Stoklar 101.711.093
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 7.242.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 153.981
Diğer Dönen Varlıklar 11.814.388
ARA TOPLAM 272.683.979
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 1.358.649.032
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 6.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.000
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 1.338.888.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.574.072
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.574.072
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 1.631.333.011
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.612.105
Kısa Vadeli Borçlanmalar 824.068.395
- Banka Kredileri 408.665.615
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.736.664
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.986.456
Banka Kredileri 415.128.602
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 254.386.585
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 147.724.440
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 106.662.145
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.129.032
Diğer Borçlar 33.474.387
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.122.277
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.352.110
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.065.505
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.149.466
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.149.466
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 1.166.612.105
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 213.250.480
Uzun Vadeli Borçlanmalar 43.805.022
Banka Kredileri 37.029.496
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.775.526
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.474.788
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.474.788
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 155.970.670
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.379.862.585
Ö Z K A Y N A K L A R 251.470.426
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 251.470.426
Ödenmiş Sermaye 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 264.697.757
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.990.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 159.705.240
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 159.705.240
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.596.815
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -177.077.004
Net Dönem Karı/Zararı -40.845.907
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.631.333.011
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 926.167.914
Satışların Maliyeti (-) -880.017.973
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.149.941
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 46.149.941
Genel Yönetim Giderleri (-) -57.556.083
Pazarlama Giderleri (-) -117.674.861
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.476.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.467.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -134.733.489
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -236.824.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 143.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -398.825
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -237.079.272
Finansman Gelirleri 18.392.932
Finansman Giderleri (-) -341.828.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -84.158.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 43.312.425
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 43.312.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -40.845.907
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -40.845.907
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -40.845.907
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,97
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -27.367.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.339.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.334.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -14.028.066
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR -27.367.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -68.213.507
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -68.213.507
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0