HİSSELER

YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

YGGYO

ALIŞ 50.3
SATIŞ 50.55
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.25 (0.5%)
SON GÜNCELLEME: 24 Haz 2024 10:42
Günlük Hacim (LOT) 21349
Günlük Hacim (TL) 1075422.45
Gün İçi En Düşük 50
Gün İçi En Yüksek 51.1
Açılış Fiyatı 50.15
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 50.15
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 50.15
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 46.1
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 37.04
Haftalık En Düşük 50
Haftalık En Yüksek 51.1
Haftalık Değişim 0.25 (0.5%)
Aylık En Düşük 44.4
Aylık En Yüksek 51.1
Aylık Değişim 4.3 (9.33%)
Yıllık En Düşük 36.86
Yıllık En Yüksek 51.2
Yıllık Değişim 13.36 (36.07%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu YGGYO
Şirket Ünvanı YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı İşyeri kurmak, işletmek ve kiraya vermek
Adres Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Telefon 0312 - 541 14 71 (3 hat)
Faks 0312 - 541 14 80
Site www.yenigimatgyo.com.tr
Çalışan Sayısı 176
Sermaye 241920000.00
Kuruluş Tarihi 30/07/1999
İlk İşlem Tarihi 16.08.2013
Halka Arz Tarihi . .
CEO Levent Kirman
Yönetim Kurulu Üyeleri LEVENT KİRMAN
OKYAY KEPENEK
RECAİ KESİMAL
MAHMUT KARABIYIK
BURÇİN GÖZLÜKLÜ
LEVENT ARTUK
HÜSEYİN EMRE UZER
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 193.536.000 TL 80%
TOPLAM 241.920.000 TL 100%
TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 35.884.800 TL 14,83%
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.499.200 TL 5,17%
İŞTİRAKLER
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 15.350.000 TL 100%
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. 100.000 TL 100%
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. 2.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 4.59%
SON ÖDEME 1.75
SON TEMETTÜ TARİHİ 11 Nis 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.847.266.890
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.691.927.502
Finansal Yatırımlar 45.582.610
Ticari Alacaklar 79.906.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.906.763
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 19.256.490
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.256.490
Türev Araçlar 0
Stoklar 7.295.431
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 733.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 2.564.831
ARA TOPLAM 1.847.266.890
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 11.488.772.826
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.440.576.222
Maddi Duran Varlıklar 1.009.334.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.367.580
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 36.494.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 13.336.039.716
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.234.430
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.317.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 29.019.169
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.019.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.320.821
Diğer Borçlar 2.629.914
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.571.323
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.591
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 31.702.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.614.950
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.844.252
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 119.754
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.724.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.776.689
ARA TOPLAM 112.234.430
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.945.032
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.877.191
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 15.224.497
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 2.091.241
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.752.103
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.752.103
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 159.179.462
Ö Z K A Y N A K L A R 13.176.860.254
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.176.860.254
Ödenmiş Sermaye 241.920.000
Sermaye Düzeltme Farkları 960.759.892
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 162.880.268
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 522.609.043
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.103.599.747
Net Dönem Karı/Zararı 7.516.015.508
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 13.336.039.716
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 1.442.420.485
Satışların Maliyeti (-) -388.445.302
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.053.975.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 1.053.975.183
Genel Yönetim Giderleri (-) -48.678.283
Pazarlama Giderleri (-) -23.793.923
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.600.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.624.283
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 986.479.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.378.786.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.370.440.575
Finansman gelirleri 275.098.813
Finansman Giderleri (-) -21.095.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.520.830.053
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.814.545
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.814.545
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.516.015.508
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI 7.516.015.508
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 7.516.015.508
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0