Morgan Stanley'den Türkiye için üç senaryo

PAYLAŞ
  • Morgan Stanley'nin raporunda Türkiye için üç ayrı senaryo üzerinde duruluyor:
  • Baz senaryo: Sıkı para politikası, biraz daha sıkı maliye ve gelir politikaları
  • Boğa senaryosu: Daha güçlü politika koordinasyonu, yapısal reformlarda ilerleme
  • Ayı senaryosu: Zayıf büyümeye karşı düşük tolerans, zayıf politika koordinasyonu
Morgan Stanley'den Türkiye için üç senaryo

Morgan Stanley Türkiye raporunu yayımladı. Geleneksel para politikasına dönüşün ardından enflasyonun hazirandan itibaren başlamasını öngören Morgan Stanley, Türkiye için baz senaryosunu ve alternatif boğa-ayı senaryolarını da raporda paylaştı. İşte Morgan Stanley raporundan Türkiye için üç senaryo:

"Türkiye'nin Mayıs 2023 seçimleri sonrasında daha geleneksel bir para politikası çerçevesine yönelmesi, tartışmaları aşırı enflasyon ve para biriminin zayıflaması risklerinden uzaklaştırarak enflasyondaki düşüşün hızına ve iç talebin bunu destekleyecek şekilde yeterince soğuyup soğumayacağına yöneltmiştir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB'deki yeni ekibin göreve gelmesinden bir yıl sonra para politikası önemli ölçüde sıkılaşmış ve sadeleşmiştir. Politika faizi bir yıl önceki %8,5 seviyesine kıyasla şu anda %50 seviyesinde ve derin negatif reel faizleri sürdürmek için uygulamaya konulan karmaşık bir dizi düzenleme büyük ölçüde çözüldü ve daha fazla normalleşme adımı yolda. Geçen yıl seçimlerden sonra döviz ve vergilerde yapılan önden yüklemeli ayarlamalar ikiz açıklarla ilgili riskleri hafifletmiş ve risk primlerindeki keskin düşüş ve rezervlerdeki toparlanmada önemli bir rol oynamış olsa da, bunun bedeli ek enflasyon olmuştur. Mart yerel seçimleri öncesinde uygulanan destekleyici maliye ve gelirler politikaları enflasyonist baskıları artırarak Mayıs ayı itibariyle enflasyonun yıllık %75,4'e yükselmesine yol açmıştır, ancak dezenflasyonun Haziran 2024'ten itibaren başlamasını bekliyoruz.
Türkiye'ye yaptığımız son makro seyahat, sıkı parasal duruş ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla desteklenen yetkililerin dezenflasyona ulaşma konusundaki kararlılığına olan güvenimizi artırdı. Baz senaryo tahminlerimizin temelini oluşturan parasal duruşun daha uzun süre sıkı kalmasını ve maliye ve gelirler politikalarının dezenflasyona olan desteğini artırmasını bekliyoruz. Daha yavaş büyümeye karşı siyasi toleransın derecesine, para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki koordinasyonun gücüne ve yapısal reformlardaki ilerlemeye bağlı olarak iki alternatif senaryo sunuyoruz.


1. Baz senaryo - sıkı para politikası, biraz daha sıkı maliye ve gelirler politikaları:

1Ç24'te beklenenden daha güçlü çeyreklik büyüme ivmesi ve Mayıs ayından itibaren yapışkan aylık enflasyon göz önüne alındığında, TCMB'nin ilk faiz indiriminin zamanlamasını yıl ortası görünümümüze kıyasla 4Ç24 yerine 1Ç25'e öteliyoruz. Yılsonu enflasyon tahminimizi %43,4 ve tüm yıl GSYH büyüme tahminimizi %3,3 olarak korurken, gelecek yılın büyüme (%2,9'dan %2,7'ye) ve enflasyon (%26'dan %25,2'ye) tahminlerini hafifçe düşürüyoruz. Enflasyondaki düşüşün devam ederek 26 sonu itibariyle %15,4'e gerilemesini ve büyümenin potansiyeline doğru toparlanmasını bekliyoruz.


2. Boğa senaryosu - daha güçlü politika koordinasyonu, yapısal reformlarda ilerleme:

Maliye politikası baz senaryomuza kıyasla daha belirgin bir şekilde sıkılaşmakta, harcama ve vergi tedbirleri bütçe açığı/GSYH oranını bu yıl %4,9 ve gelecek yıl %3,2'de tutarak (2024'te %5,4 ve baz senaryomuzda %3,8'e kıyasla) iç talebi daha da kısıtlamaktadır. Kamu sektörü ücretlerinde ve fiyatlarında ileriye dönük fiyat belirleme ve yapısal reformlarda ilerleme (merkez bankası bağımsızlığının güçlendirilmesi dahil), enflasyon beklentilerinde daha hızlı bir iyileşmeyi destekleyerek politika ödünleşimlerini hafifletmektedir. TCMB faiz indirimlerine 4Ç24'te erken başlayarak yılsonunda %45 politika faizine ulaşmıştır. Büyümenin 2024-25 arasında yıllık ortalama %2,1 ile daha belirgin bir şekilde yavaşlamasıyla, enflasyon 2025 sonunda yıllık %20'ye ve 2026 sonunda yıllık %12'ye daha hızlı düşerken, büyüme 2026'da yıllık %4,8'e daha hızlı toparlanır.

3. Ayı senaryosu - zayıf büyümeye karşı düşük tolerans, zayıf politika koordinasyonu:

Maliye ve gelirler politikalarının daha az sıkılaşması/uyumlu kalmaya devam etmesi, iç talepteki ayarlamayı geciktirir. Kamu sektörü ücret ve fiyat belirlemesi geriye dönüktür ve para politikası gecikmeli tepki vererek enflasyonu ve enflasyon beklentilerini yüksek tutar. Politika faizleri tahmin ufku boyunca daha uzun süre yüksek kalmaktadır, ancak ex-post reel oranlar baz senaryoya göre daha düşük kalmaktadır. Büyüme başlangıçta baz senaryodakinden daha yüksektir (2024-25'te yıllık ortalama %4), ancak yüksek enflasyonun devam etmesi (2025'te yıllık ortalama %38 ve 2026'da yıllık ortalama %27) ve para biriminin zayıflaması nedeniyle 2026'da potansiyelin altında kalmaktadır.