HİSSELER

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

EUYO

ALIŞ 14.1
SATIŞ 14.11
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.8 (6.01%)
SON GÜNCELLEME: 14 Haz 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT) 509735
Günlük Hacim (TL) 7007306.69
Gün İçi En Düşük 13.16
Gün İçi En Yüksek 14.64
Açılış Fiyatı 13.34
Önceki Gün Kapanış Fiyatı 13.31
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı 14.11
Önceki Ay Kapanış Fiyatı 14.55
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı 12.23
Haftalık En Düşük 13.16
Haftalık En Yüksek 14.64
Haftalık Değişim 0 (0%)
Aylık En Düşük 12.82
Aylık En Yüksek 14.64
Aylık Değişim -0.44 (-3.02%)
Yıllık En Düşük 11.77
Yıllık En Yüksek 25.92
Yıllık Değişim 1.88 (15.37%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu EUYO
Şirket Ünvanı EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Faaliyet Alanı PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ
Adres Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat Çankaya-ANKARA
Telefon 0312-201 88 00
Faks 0312-286 96 58
Site www.euroyatirimortakligi.com
Çalışan Sayısı 6
Sermaye 20000000.00
Kuruluş Tarihi 14/03/2006
İlk İşlem Tarihi 07.06.2006
Halka Arz Tarihi 07.06.2006
CEO ORKUN ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyeleri Orkun ŞAHİN
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN
MİCHAEL BURAK ŞAHİN
GÜLNUR BERBER CİVELEK
VAHİT CİVELEK
ORTAKLAR
ÜNVAN SERMAYE SERMAYE PAYI (%)
DİĞER 19.932.885,91 TL 99,66%
MUSTAFA ŞAHİN 67.114,09 TL 0,34%
TOPLAM 20.000.000 TL 100%
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ 0.55%
SON ÖDEME 0.065
SON TEMETTÜ TARİHİ 08 Ağu 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR 0
DÖNEN VARLIKLAR 52.375.228
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.758.564
Finansal Yatırımlar 44.519.684
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 44.519.684
Ticari Alacaklar 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 23.119
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.119
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Stoklar 0
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 73.861
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 0
ARA TOPLAM 52.375.228
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 6.513.261
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 3.514.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 58.888.489
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.002.317
Kısa Vadeli Borçlanmalar 437.055
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 51.828
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.828
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.564
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 449.646
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 310.080
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 139.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.224
ARA TOPLAM 1.002.317
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.979.445
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.591.493
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.981.762
Ö Z K A Y N A K L A R 55.906.727
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.906.727
Ödenmiş Sermaye 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 198.063.220
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 111.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -158.921
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -158.921
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -158.921
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.750.433
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -151.389.160
Net Dönem Karı/Zararı -18.470.711
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 58.888.489
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI 0
Hasılat 40.885.470
Satışların Maliyeti (-) -21.924.491
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 18.960.979
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
BRÜT KAR/ZARAR 18.960.979
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.968.163
Pazarlama Giderleri (-) 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 131.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -772.463
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 11.351.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 11.338.398
Finansman gelirleri 277.584
Finansman Giderleri (-) -291.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.470.711
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.470.711
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
DÖNEM KARI/ZARARI -18.470.711
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları -18.470.711
Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,93
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
Yabancı Para Çevirim Farkları 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
- Ana Ortaklık Payları 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
Cari Vergi Karşılığı 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0