Nitelikli göçmenler hem enerjik hem stresli

Hazal Orta
PAYLAŞ
  • Beyaz yakalı göçmenler, yerel meslektaşlarına göre daha enerjik. Öte yandan nitelikli göçmenler aynı zamanda yüksek stres ile de başa çıkmak zorunda.
  • Nitelikli göçmenler hem bağımsızlık duygusuyla hem de olumsuz bakış açısıyla yaşamaya daha yatkın.
  • Yurt dışında çalışanların yaşadığı zorluklar arasında finansal konular ilk sırada.
Nitelikli göçmenler hem enerjik hem stresli
iStock

İş hayatı kolay değil. Özellikle kişinin doğduğu yerden kilometrelerce uzakta bir hayat kurması, bir yandan çalışırken diğer yandan adaptasyon sağlaması oldukça yıpratıcı bir süreç. Ülkesinden başka ülkeye giden nitelikli göçmenlerin ortak bir hissi var: Stres. Ancak, araştırmalar gösteriyor ki beyaz yakalı göçmenler her ne kadar yüksek stres seviyesine sahip olsa da tükenmişlik sendromuyla başa çıkma konusunda çok daha güçlüler.

Beyaz yakalı göçmenler daha ‘canlı’

CNBC’de yer alan makalede şu sözler dikkat çekiyor:

“Ailenizin sizden 16 saat uzaklıkta olması, göz korkutucu olabilir. Ancak, yeni bir kültüre kendini kaptırma şansına sahip olmak, kendinize odaklanacak zamanı bulmak paha biçilemez.”

Yurt dışında yaşayan bireyler, işgücü içinde gittikçe daha önemli bir konuma geliyor. Nisan 2024’te yayımlanan Cigna Healthcare Vitality Study isimli araştırma gösteriyor ki kendi ülkelerinde yaşayan insanların yaklaşık yüzde 30’u yurtdışında yaşama ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani nitelikli göçmenlik gittikçe popüler hale geliyor.

Yapılan araştırmaya 12 ülke dahil edildi. Bunlar;

ABD,
İngiltere,
İspanya,
Hollanda,
Belçika,
İsviçre,
Kenya,
Birleşik Arap Emirlikleri,
Suudi Arabistan,
Çin,
Singapur ve
Hong Kong.

Göçmen işçi dağılımının en fazla olduğu ülkeler, Kaynak: ILO

Yüksek canlılık dikkat çekiyor

Araştırmaya 2 bin 600’ü beyaz yakalı göçmen olmak üzere 10 binden fazla kişi katıldı. Ankette katılımcıların ruhsal, fiziksel, duygusal, çevresel, sosyal, mesleki, finansal ve entelektüel refah duygularına ilişkin sorular soruldu.

Araştırma gösteriyor ki küresel çaptaki nitelikli göçmenler, iç pazarda yaşayan çalışanlara göre daha yüksek ‘canlılık puanı’na sahip. Yani daha enerjik. Maksimum 100 olan ortalamada nitelikli göçmenlerin puanı 71,7 iken, iç pazarda yaşayan kişilerin puanı 66,7.

Beyaz yakalı göçmenlerin sahip olduğu güç anlam ve amaç duygusu onları daha enerjik yapıyor. Canlılık puanı, bireylerin hayatı sağlıkla, güçle ve enerjiyle sürdürme kapasitesini gösteren önemli bir puan ve Evernorth Canlılık Endeksi’ne dayanıyor.

Aynı zamanda nitelikli göçmenler, yerel meslektaşlarına göre daha iyi zihinsel sağlık durumuna sahip. (Yüzde 58’e karşı yüzde 42)

Yine aynı şekilde nitelikli göçmenlerin başkalarıyla güçlü bağlar kurabileceğini hissetme oranı da diğerlerine göre yüzde 10 daha fazla.

Stres seviyesine geldiğimizde ise iş değişiyor.

İç pazarda çalışanların stres seviyesi, nitelikçi göçmenlere göre çok daha düşük. Niteliki göçmenlerin y yüksek düzey stres veüksek tükenmişlik içinde yaşama oranları sırasıyla yüzde 86 ve yüzde 96.

Duygular karmaşık

Global Health Benefits, International Health CEO’su Wendy Sherry’nin değerlendirmesine göre, yabancıların özellikle sosyal izolasyonla yaşamaları, duygusal zorlukları, stresi ve tükenmişlik olasılığını artırıyor.

Nitelikli göçmenler bağımsızlık ya da yalnızlık duygusuyla aynı zamanda kendinden şüphe etme ve olumsuz bakış açısıyla yaşamaya daha yatkın.

Singapur’da yüzde 89 stres seviyesine karşılık Hong Kong’ta bu oran yüzde 91’e çıkıyor.

BAE’de ve Suudi Arabistan’da ise oran, yüzde 91.

Avrupa’da İspanya ve Hollanda’yı ele alırsak, stres seviyeleri nispeten düşük. Hollanda’da stres seviyesinin oranı yüzde 79 iken İspanya’da yüzde 67.

Yurt dışında çalışanların yaşadığı zorluklar

Yapılan araştırma yurt dışında çalışanların ya da yaşayanların karşılaştığı zorlukları da gösteriyor. Orada ise oranlar şöyle:

Finansal zorluklar (%38)
Ev hasreti (%23)
iş/yaşam dengesini korumada zorluk (%18)
Sağlık hizmetlerine erişimde zorluk gibi sağlık sorunları (%18)
Konut bulma zorluğu (%17)

İşle ilgili zorluklar dendiğinde de Asya öne çıkıyor. Özellikle Hong Kong’ta ve Çin’de göçmenlerin işle ilgili zorluklarla karşılaşma olasılığı daha yüksek.

Zıtlığın sebebi ne?

Beyaz yakalı göçmenlerin yerel meslektaşlarıyla kıyaslandığında ‘canlılık puanı’ yüksek ama yüksek stres ve tükenmişlik sendromu dendiğinde de onlar öne çıkıyor. Peki bu zıtlığın sebebi ne olabilir?

Araştırma, bunun kısmen uyum sağlama ve direçli olma eğiliminden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Beyaz yakalı göçmenler, iş gücünün değerli ve dayanıklı kesimini ifade ediyor. Bu da onları stres etkenleriyle karşı karşıya bırakıyor. Buna rağmen göçmenler, daha yüksek düzeyde motivasyonlar sergilerken, farklı becerilere de kavuşuyor. Bu da onların enerjisini artırıyor.

Stresi göz ardı etmemek lazım.

Yabancı profesyoneller için iş bir bakıma ‘her şey’ demek. İş onlar için hem gelir kaynağı, hem bir amaç hem de sosyalleşme yeri. Diğer yandan yerel meslektaşları için kişisel ve mesleki yaşam arasında sınırlar daha belirgin çizgilerle çizilmiş durumda.

Bu noktada işverenlerin kapsamlı yaklaşımları önemli. İş-yaşam dengesini doğru ele almak, sosyal refahı kolaylaştırmak, fiziksel ve zihinsel boyutun ötesinde sağlık için destek sağlamak önemli.